VOCO

voco
Hasło
vocō -āre
Definicja
wołać
Część Mowy
Czasownik: 1 koniugacja
Grupa Semantyczna
Mowa/retoryka
Frekwencja
158
Polish