VETO

veto
Hasło
vetō -āre vetuī vetītum
Definicja
zabraniać
Część Mowy
Czasownik: 1 koniugacja
Grupa Semantyczna
Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia
Frekwencja
665
Polish