agito
Hasło
agitō -āre
Definicja
popędzać
Część Mowy
Czasownik: 1 koniugacja
Grupa Semantyczna
Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia
Frekwencja
578
Polish