CVRO

curo
Hasło
cūrō -āre
Definicja
troszczyć się (+ acc.)
Część Mowy
Czasownik: 1 koniugacja
Grupa Semantyczna
Miłość
Frekwencja
743
Polish