OCCVPO_2

occupo
Hasło
occupō -āre
Definicja
okupować; uprzedzać kogoś (+ infin.)
Część Mowy
Czasownik: 1 koniugacja
Grupa Semantyczna
Wojna i pokój
Frekwencja
472
Polish