CONSTO

consto
Hasło
cōnstō -stāre -stitī
Definicja
zgadzać się; constat, wiadomo, że (+ acc. i infin.)
Część Mowy
Czasownik: 1 koniugacja
Grupa Semantyczna
Mowa/retoryka
Frekwencja
731
Polish