vaco
Hasło
vacō vacāre
Definicja
być pustym, być wolnym, mieć czas
Część Mowy
Czasownik: 1 koniugacja
Grupa Semantyczna
Rozmiary
Frekwencja
724
Polish