puto
Hasło
putō -āre
Definicja
myśleć, przypuszczać
Część Mowy
Czasownik: 1 koniugacja
Grupa Semantyczna
Szkoła/wiedza
Frekwencja
166
Polish