PROBO

probo
Hasło
probō -āre
Definicja
próbować, oceniać; przekonać kogoś (dat.) co do czegoś (acc.)
Część Mowy
Czasownik: 1 koniugacja
Grupa Semantyczna
Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia
Frekwencja
784
Polish