intro
Hasło
intrō -āre
Definicja
wwchodzić
Część Mowy
Czasownik: 1 koniugacja
Grupa Semantyczna
Ruch
Frekwencja
766
Polish