servo
Hasło
servō -āre
Definicja
pilnować, zachowywać
Część Mowy
Czasownik: 1 koniugacja
Grupa Semantyczna
Rodzina i domownicy
Frekwencja
289
Polish