SPERO

spero
Hasło
spērō -āre
Definicja
mieć nadzieję
Część Mowy
Czasownik: 1 koniugacja
Grupa Semantyczna
Emocje
Frekwencja
648
Polish