FVGO

fugo
Hasło
fugō -āre
Definicja
wyganiać
Część Mowy
Czasownik: 1 koniugacja
Grupa Semantyczna
Podróżowanie
Frekwencja
957
Polish