indico
Hasło
indicō -āre
Definicja
pokazywać, oznajmiać
Część Mowy
Czasownik: 1 koniugacja
Grupa Semantyczna
Mowa/retoryka
Frekwencja
980
Polish