APPELLO_1

appello
Hasło
appellō -pellāre
Definicja
wołać, nazywać
Część Mowy
Czasownik: 1 koniugacja
Grupa Semantyczna
Życie w społeczeństwie
Frekwencja
700
Polish