celebro
Hasło
celebrō -āre
Definicja
uczęszczać; obchodzić święto
Część Mowy
Czasownik: 1 koniugacja
Grupa Semantyczna
Miasto
Frekwencja
893
Polish