VITO

vito
Hasło
vītō -āre
Definicja
unikać
Część Mowy
Czasownik: 1 koniugacja
Grupa Semantyczna
Życie w społeczeństwie
Frekwencja
881
Polish