DONO

dono
Hasło
dōnō -āre
Definicja
obdarowywać (+ acc. osoby i abl. rzeczy)
Część Mowy
Czasownik: 1 koniugacja
Grupa Semantyczna
Życie w społeczeństwie
Frekwencja
606
Polish