LAVDO

laudo
Hasło
laudō -āre
Definicja
chwalić
Część Mowy
Czasownik: 1 koniugacja
Grupa Semantyczna
Życie w społeczeństwie
Frekwencja
435
Polish