DESIDERO

desidero
Hasło
dēsīderō -āre
Definicja
pragnąć
Część Mowy
Czasownik: 1 koniugacja
Grupa Semantyczna
Miłość
Frekwencja
892
Polish