exspecto
Hasło
exspectō -āre
Definicja
czekać, wypatrywać
Część Mowy
Czasownik: 1 koniugacja
Grupa Semantyczna
Wzrok i wygląd
Frekwencja
442
Polish