LABORO

laboro
Hasło
labōrō -āre
Definicja
trudzić się, pracować; cierpieć
Część Mowy
Czasownik: 1 koniugacja
Grupa Semantyczna
Interesy/pieniądze
Frekwencja
900
Polish