IVVO

iuvo
Hasło
iuvō iuvāre iūvī iūtum
Definicja
pomagać; cieszyć
Część Mowy
Czasownik: 1 koniugacja
Grupa Semantyczna
Życie w społeczeństwie
Frekwencja
390
Polish