TENTO

tempto
Hasło
temptō -āre
Definicja
próbować
Część Mowy
Czasownik: 1 koniugacja
Grupa Semantyczna
Robienie
Frekwencja
430
Polish