praesto
Hasło
praestō -stāre -stitī -stitum
Definicja
przewyższać; pokazywać; dawać
Część Mowy
Czasownik: 1 koniugacja
Grupa Semantyczna
Inne
Frekwencja
423
Polish