Uses of Participles

Book Nav

243. Following out the view of the participle as a verbal adjective, we may distinguish the following uses

 1. The participle is often used as an ordinary adjective qualifying a noun; as

  θεοὶ αἰὲν ἐόντες

  βροτοὶ σῖτον ἔδοντες

  πίθοι ποτὶ τοῖχον ἀρηρότες

  σάκος τετυγμένον

  and the like. In one or two cases it is substantival.

  τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ θανόντων

  ψυχαὶ εἴδωλα καμόντων

  Ὀλύμπια δώματʼ ἔχοντες

  A few participles have lost their verbal character altogether.

  • οὐλόμενος
   miserable
    
  • ὀνήμενος
   happy
    
  • ἴκμενος
   secundus
    
  • ἄσμενος
   glad
    
  • ἑκών
   willing
    
  • ἔθων1

   according to wont
    
  • περιπλόμενος2

  Also the substantival.

  • μέδοντες
   rulers
    
  • τένοντες
   muscles
    
  • ἀμείβοντες
   rafters
    
  • αἴθουσα
   a portico
    
  • δράκων
   a serpent
    
  • γέρων
    
    
  • μοῦσα

  The wοrd κρείων ruler retains a trace of the verb in εὐρὺ κρείων widely ruling. Cp. also the compounds πολύ-τλας, ἀ-κάμας, ἀ-δάμας, λυκά-βας.

 2. Much more frequently, the participle qualifies or forms part of the predication (§ 162) as in such combinations as

  διαστήτην ἐρίσαντε
  parted having quarreled

  ἐϋφρονέων ἀγορήσατο
  spoke with good thought

  the participle has the same construction as the adjective in παλίνορσος ἀπέστη, or πρόφρων τέτληκας (§ 162.2). Thus it serves to express a predication which the speaker wishes to subordinate in some way to that of the governing verb. The participle may express different relations: attendant circumstance or manner (as in the examples quoted); cause, as Il.11.313

  τί παθόντε λελάσμεθα θούριδος ἀλκῆς

  or opposition, as often with καί and περ, etc., (Goodwin, §§ 832-846).

 3. Finally, a participle construed in apposition to a noun in an oblique case may imply a predication (§ 168) as

  καπνὸν ἀποθρῴσκοντα νοῆσαι
  to descry the smoke rising
  (i. e. when it rises, or that it rises, etc.).

  Note that

  a. Α participle of this kind often has the character of a distinct clause, coming at the end of a sentence, and after a metrical pause.

  Il. 4.420 δεινὸν δʼ ἔβραχε χαλκὸς ἐπὶ στήθεσσιν ἄνακτος
                ὀρνυμένου
                (as he roused himself)

  Od. 23.205 ὣς φάτο, τῆς δʼ αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ
                     σήματʼ ἀναγνούσης
                     (when she recognized the token)

  b. Not infrequently the word with which the participle shoαld be construed is understood, especially when it is a partitive or quasi-partitive genitive (§§ 147, 151).

  Il. 2.153            ἀϋτὴ δʼ οὐρανὸν ἷκεν
                οἴκαδε ἱεμένων·
                a cry rose to heaven (of men) eager to return home

  So Il. 12.339, 13.291, 498, 15.689.

  Il. 5.162 πόρτιος ἠὲ βοὸς ξύλοχον κάτα βοσκομενάων
                a heifer or cοw (of those) that are feeding in a thicket

  Il. 5.665           τὸ μὲν οὔ τις ἐπεφράσατʼ οὐδʼ ἐνόησε
                μηροῦ ἐξερύσαι δόρυ μείλινον, ὄφρ’ ἐπιβαίη,
                σπευδόντων
                no one . . . (of them) in their haste3

  Il. 18.246 ὀρθῶν δʼ ἑσταότων ἀγορὴ γένετʼ
                  an assembly was held upstanding
                  (of them standing up)

  Od. 17.489 Τηλέμαχος δʼ ἐν μὲν κραδίῃ μέγα πένθος ἄεξε
                     βλημένου
                      (for his having been wounded)

  So with the dative

  Il. 12.374                ἐπειγομένοισι δʼ ἵκοντο
                  came as a relief (to them) when they were hard pressed

  Od. 5.152               κατείβετο δὲ γλυκὺς αἰὼν
                   νόστον ὀδυρομένῳ

  c. The subject thus understood may be indefinite.

  ll. 2.291 πόνος ἐστὶν ἀνιηθέντα νέεσθαι (see § 233)

  Il. 6.267         οὐδέ πῃ ἔστι κελαινεφέϊ Κρονίωνι
                αἵματι καὶ λύθρῳ πεπαλαγμένον εὐχετάασθαι
                for one who is bespattered . . . tο pray

  Il. 13.787 πὰρ δύναμιν δʼ οὐκ ἔστι καὶ ἐσσύμενον πολεμίζειν

  So Il. 2.234, 14.63, Od. 2.311; cp. the phrase ὅσον τε γέγωνε βοήσας as far as a man makes himself heard by shouting.

  d. The participle is sometimes found in a different case from a preceding pronoun with which it might have been construed. Thus we have

  Il. 14.25          λάκε δέ σφι περὶ χροῒ χαλκὸς ἀτείρης
                νυσσομένων
                (construed with χροΐ instead of σφι)

  Il. 16.531 ὅττι οἱ ὦκ’ ἤκουσε μέγας θεὸς εὐξαμένοιο
                  (with ἤκουσε instead of οἱ)

  Od. 9.256 ὣς ἔφαθʼ, ἡμῖν δʼ αὖτε κατεκλάσθη φίλον ἦτορ
                   δεισάντων
                   (So Il. 3.301, Od. 6.157, 9.458)

  Il. 20.413 τὸν βάλε . . .
                  νῶτα παραΐσσοντος
                  wounded him . . . in the back as he darted past

  Od. 4.646 ἤ σε βίῃ ἀέκοντος ἀπηύρα

  Il. 10.187 ὣς τῶν νήδυμος ὕπνος ἀπὸ βλεφάροιϊν ὀλώλει
                  νύκτα φυλασσομένοισι κακήν
                  (So Il. 14.141–3.)

  Od. 17.555 μεταλλῆσαί τί ἑ θυμὸς
                     ἀμφὶ πόσει κέλεται καὶ κήδεά περ πεπαθυίῃ

We need not consider these as instances of anacoluthon or change of the construction. The participle, as we saw, does not need a preceding pronoun it may therefore have a construction independent of such a pronoun. And it is characteristic of Homer not to employ concord as a means of connecting distant words when other constructions are admissible.

 • 1Better ἐθών, since it is an aorist in form, § 31.1
 • 2In the phrase περιπλομένων ἐνιαυτῶν
  the revolving years
 • 3Cp. Il. 15. 450 τό οἱ οὗ τις ἐρύκακεν ἰεμέναων περ.

Suggested Citation

D.B. Monro, A Grammar of the Homeric Dialect. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2014. ISBN: 978-1-947822-04-7. https://dcc.dickinson.edu/index.php/grammar/monro/uses-participles