εἰς

Book Nav

222. The preposition εἰς (or ἐς) expresses motion to or intο. It is not used adverbially (the adverb being εἴσω), and seldom in tmesis.

Il. 8.115 τὼ δʼ εἰς ἀμφοτέρω Διομήδεος ἅρματα βήτην

The motion is sometimes implied.

Il. 15.275 ἐφάνη λῖς ἠϋγένειος εἰς ὁδόν

Il. 16.574 ἐς Πηλῆʼ ἱκέτευσε
                   (came as suppliant)

Of time.

ἐς ἠέλιον καταδύντα
to sunset

So ἐς τί how long? εἰς ὅ until.

Od. 14. 384 ἐς θέρος ἢ ἐς ὀπώρην
                      as late as summer or autumn

Metaphorical uses.

Il. 2.379 εἰ δέ ποτʼ ἔς γε μίαν βουλεύσομεν
                  if we take counsel to one purpose

Il. 9.102 εἰπεῖν εἰς ἀγαθόν
                 to speak to good effect

So Il. 11.789, 23.305.

Suggested Citation

D.B. Monro, A Grammar of the Homeric Dialect. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2014. ISBN: 978-1-947822-04-7. https://dcc.dickinson.edu/grammar/monro/%CE%B5%E1%BC%B0%CF%82