Cicero /
Philippic 2.44–50, 78–92, 100–119

Edited by Ingo Gildenhard

purchase print book 

92

[92] Cōnstitūta rēs pūblica vidēbātur aliīs, mihi vērō nūllō modō, quī omnia tē gubernante naufragia metuēbam. num igitur mē fefellit, aut num diūtius suī potuit esse dissimilis? īnspectantibus vōbīs tōtō Capitōliō tabulae fīgēbantur, neque sōlum singulīs vēnībant immūnitātēs sed etiam populīs ūniversīs: cīvitās nōn iam singillātim, sed prōvinciīs tōtīs dabātur. itaque sī haec manent, quae stante rē pūblicā manēre nōn possunt, prōvinciās ūniversās, patrēs cōnscrīptī, perdidistis, neque vectīgālia sōlum sed etiam imperium populī Rōmānī huius domesticīs nūndinīs dēminūtum est.

extras

article nav

Suggested Citation

Ingo Gildenhard, Cicero: Philippic 2.44–50, 78–92, 100–119. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2020. ISBN: 978-1-947822-12-2 http://dcc.dickinson.edu/cicero-philippics/ii-92