Cicero /
Philippic 2.44–50, 78–92, 100–119

Edited by Ingo Gildenhard

purchase print book 

78

[78] Et domī quidem causam amōris habuistī, forīs etiam turpiōrem, nē L. Plancus praedēs tuōs vēnderet. prōductus autem in contiōnem ā tribūnō pl. cum respondissēs tē reī tuae causā vēnisse, populum etiam dicācem in tē reddidistī. sed nimis multa dē nūgīs: ad maiōra veniāmus.

C. Caesarī ex Hispāniā redeuntī obviam longissimē prōcessistī. celeriter istī redistī, ut cognōsceret tē, sī minus fortem, at tamen strēnuum. factus es eī rūrsus nesciō quō modō familiāris. habēbat hoc omnīnō Caesar: quem plānē perditum aere aliēnō egentemque, sī eundem nēquam hominem audācemque cognōrat, hunc in familiāritātem libentissimē recipiēbat.

extras

article nav

Suggested Citation

Ingo Gildenhard, Cicero: Philippic 2.44–50, 78–92, 100–119. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2020. ISBN: 978-1-947822-12-2 http://dcc.dickinson.edu/cicero-philippics/ii-78