Cicero /
Philippic 2.44–50, 78–92, 100–119

Edited by Ingo Gildenhard

purchase print book 

88

[88] Sed ad auspicia redeāmus; dē quibus Īdibus Mārtiīs fuit in senātū Caesar āctūrus. quaerō: tum tū quid ēgissēs? audiēbam equidem tē parātum vēnisse, quod mē dē ēmentītīs auspiciīs, quibus tamen pārēre necesse erat, putārēs esse dictūrum. sustulit illum diem Fortūna reī pūblicae. num etiam tuum dē auspiciīs iūdicium interitus Caesaris sustulit? sed incīdī in id tempus quod eīs rēbus in quās ingressa erat ōrātiō praevertendum est. quae tua fuga, quae formīdō praeclārō illō diē, quae propter cōnscientiam scelerum dēspērātiō vītae, cum ex illā fugā beneficiō eōrum quī tē, sī sānus essēs, salvum esse voluērunt, clam tē domum recēpistī!

extras

article nav

Suggested Citation

Ingo Gildenhard, Cicero: Philippic 2.44–50, 78–92, 100–119. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2020. ISBN: 978-1-947822-12-2 http://dcc.dickinson.edu/cicero-philippics/ii-88