Cicero /
Philippic 2.44–50, 78–92, 100–119

Edited by Ingo Gildenhard

purchase print book 

102

[102] Dēdūxistī colōniam Casilīnum, quō Caesar ante dēdūxerat. cōnsuluistī mē per litterās dē Capuā tū quidem, sed idem dē Casilīnō respondissem: possēsne, ubi colōnia esset, eō colōniam novam iūre dēdūcere. negāvī in eam colōniam quae esset auspicātō dēducta dum esset incolumis, colōniam novam iūre dēdūcī: colōnōs novōs ascrībī posse rescrīpsī. tū autem īnsolentiā ēlātus omnī auspiciōrum iūre turbātō Casilīnum colōniam dēdūxistī, quō erat paucīs annīs ante dēducta, ut vexillum tollerēs, ut arātrum circumdūcerēs; cuius quidem vomere portam Capuae paene perstrīnxistī, ut flōrentis colōniae territōrium minuerētur.

extras

article nav

Suggested Citation

Ingo Gildenhard, Cicero: Philippic 2.44–50, 78–92, 100–119. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2020. ISBN: 978-1-947822-12-2 http://dcc.dickinson.edu/cicero-philippics/ii-102