Cicero /
Philippic 2.44–50, 78–92, 100–119

Edited by Ingo Gildenhard

purchase print book 

111

[111] Quaeris placeatne mihi pulvīnar esse, fastīgium, flāminem. mihi vērō nihil istōrum placet: sed tū, quī ācta Caesaris dēfendis, quid potes dīcere cūr alia dēfendās, alia nōn cūrēs? nisi forte vīs fatērī tē omnia quaestū tuō, nōn illīus dignitāte mētīrī. quid ad haec tandem? exspectō enim ēloquentiam. disertissimum cognōvī avum tuum, at tē etiam apertiōrem in dīcendō. ille numquam nūdus est contiōnātus: tuum hominis simplicis pectus vīdimus. respondēbisne ad haec, aut omnīnō hīscere audēbis? ecquid reperiēs ex tam longā ōrātiōne meā cui tē respondēre posse cōnfīdās?

extras

article nav

Suggested Citation

Ingo Gildenhard, Cicero: Philippic 2.44–50, 78–92, 100–119. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2020. ISBN: 978-1-947822-12-2 http://dcc.dickinson.edu/cicero-philippics/ii-111