Cicero /
Philippic 2.44–50, 78–92, 100–119

Edited by Ingo Gildenhard

purchase print book 

84

[84] Sed arrogantiam hominis īnsolentiamque cognōscite. quamdiū tū volēs, vitiōsus cōnsul Dolābella; rūrsus, cum volēs, salvīs auspiciīs creātus. sī nihil est cum augur eīs verbīs nūntiat quibus tū nūntiāstī, cōnfitēre tē, cum ‘aliō diē’ dīxerīs, sōbrium nōn fuisse; sīn est aliqua vīs in istīs verbīs, ea quae sit augur ā collēgā requīrō. Sed nē forte ex multīs rēbus gestīs M. Antōnī rem ūnam pulcherrimam trānsiliat ōrātiō, ad Lupercālia veniāmus. nōn dissimulat, patrēs cōnscrīptī: appāret esse commōtum; sūdat, pallet. quidlibet, modō nē faciat quod in porticū Minuciā fēcit. quae potest esse turpitūdinis tantae dēfēnsiō? cupiō audīre, ut videam ubi campus Leontīnus appāreat.

extras

article nav

Suggested Citation

Ingo Gildenhard, Cicero: Philippic 2.44–50, 78–92, 100–119. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2020. ISBN: 978-1-947822-12-2 http://dcc.dickinson.edu/cicero-philippics/ii-84