Cicero /
Philippic 2.44–50, 78–92, 100–119

Edited by Ingo Gildenhard

purchase print book 

118

[118] Certātim posthāc, mihi crēde, ad hoc opus currētur neque occāsiōnis tarditās exspectābitur. respice, quaesō, aliquandō rem pūblicam, M. Antōnī; quibus ortus sīs, nōn quibuscum vīvās, cōnsīderā. mēcum, ut volēs: redī cum rē pūblicā in grātiam. sed dē tē tū vīderis; ego dē mē ipse profitēbor. dēfendī rem pūblicam adulēscēns, nōn dēseram senex: contempsī Catilīnae gladiōs, nōn pertimēscam tuōs. quīn etiam corpus libenter obtulerim, sī repraesentārī morte meā lībertās cīvitātis potest, ut aliquandō dolor populī Rōmānī pariat quod iam diū parturit!

extras

article nav

Suggested Citation

Ingo Gildenhard, Cicero: Philippic 2.44–50, 78–92, 100–119. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2020. ISBN: 978-1-947822-12-2 http://dcc.dickinson.edu/cicero-philippics/ii-118