Cicero /
Philippic 2.44–50, 78–92, 100–119

Edited by Ingo Gildenhard

purchase print book 

44

[44] Vīsne igitur tē īnspiciāmus ā puerō? sīc opīnor; ā prīncipiō ōrdiāmur. tenēsne memoriā praetextātum tē dēcoxisse? ‘patris’, inquiēs, ‘ista culpa est’. concēdō. etenim est pietātis plēna dēfēnsiō. illud tamen audāciae tuae quod sēdistī in quattuordecim ōrdinibus, cum esset lēge Roscīā dēcoctōribus certus locus cōnstitūtus, quamvīs quis fortūnae vitiō, nōn suō dēcoxisset. sūmpsistī virīlem, quam statim muliebrem togam reddidistī. prīmō vulgāre scortum; certa flāgitiī mercēs nec ea parva; sed cito Cūriō intervēnit, quī tē ā meretrīciō quaestū abdūxit et, tamquam stolam dedisset, in mātrimōniō stabilī et certō collocāvit.

extras

article nav

Suggested Citation

Ingo Gildenhard, Cicero: Philippic 2.44–50, 78–92, 100–119. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2020. ISBN: 978-1-947822-12-2 http://dcc.dickinson.edu/cicero-philippics/ii-44