Cicero /
Philippic 2.44–50, 78–92, 100–119

Edited by Ingo Gildenhard

purchase print book 

100

[100] Sed ad chīrographa redeāmus. quae tua fuit cognitiō? acta enim Caesaris pācis causā cōnfirmāta sunt ā senātū; quae quidem Caesar ēgisset, nōn ea quae ēgisse Caesarem dīxisset Antōnius. unde ista ērumpunt, quō auctōre prōferuntur? sī sunt falsa, cūr probantur? sī vēra, cūr vēneunt? at sīc placuerat ut ex Kalendīs Iūniīs dē Caesaris actīs cum cōnsiliō cognōscerētis. quod fuit cōnsilium, quem umquam advocāstī, quās Kalendās Iūnīās expectāstī? an eās ad quās tē peragrātis veterānōrum colōniīs stīpātum armīs rettulistī?

Ō praeclāram illam percursātiōnem tuam mēnse Aprīlī atque Maiō, tum cum etiam Capuam colōniam dēdūcere cōnātus es! quem ad modum illinc abierīs vel potius paene nōn abierīs scīmus.

extras

article nav

Suggested Citation

Ingo Gildenhard, Cicero: Philippic 2.44–50, 78–92, 100–119. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2020. ISBN: 978-1-947822-12-2 http://dcc.dickinson.edu/cicero-philippics/ii-100