Cicero /
Philippic 2.44–50, 78–92, 100–119

Edited by Ingo Gildenhard

purchase print book 

86

[86] At etiam misericordiam captābās: supplex tē ad pedēs abiciēbās. quid petēns? ut servīrēs? tibi ūnī peterēs, quī ita ā puerō vīxerās ut omnia paterēre, ut facile servīrēs; ā nōbīs populōque Rōmānō mandātum id certē nōn habēbās. ō praeclāram illam ēloquentiam tuam cum es nūdus contiōnātus! quid hōc turpius, quid foedius, quid suppliciīs omnibus dignius? num exspectās dum tē stimulīs fodiāmus? haec tē, sī ūllam partem habēs sēnsūs, lacerat, haec cruentat ōrātiō. vereor nē imminuam summōrum virōrum glōriam; dīcam tamen dolōre commōtus: quid indignius quam vīvere eum, quī imposuerit diadēma, cum omnēs fateantur iūre interfectum esse quī abiēcerit?

extras

article nav

Suggested Citation

Ingo Gildenhard, Cicero: Philippic 2.44–50, 78–92, 100–119. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2020. ISBN: 978-1-947822-12-2 http://dcc.dickinson.edu/cicero-philippics/ii-86