Cicero /
Philippic 2.44–50, 78–92, 100–119

Edited by Ingo Gildenhard

purchase print book 

107

[107] Quid ego illās istīus minās contumēliāsque commemorem quibus invectus est in Sidicīnōs, vexāvit Puteolānōs, quod C. Cassium et Brūtōs patrōnōs adoptāssent? magnō quidem studiō, iūdiciō, benevolentiā, cāritāte, nōn, ut tē et Basilum, vī et armīs, et aliōs vestrī similīs quōs clientīs nēmō habēre velit, nōn modo illōrum cliēns esse. intereā dum tū abes, quī diēs ille collēgae tuō fuit, cum illud quod venerārī solēbās bustum in forō ēvertit! quā rē tibi nūntiāta, ut cōnstābat inter eōs quī ūnā fuērunt, concīdistī. quid ēvēnerit posteā nesciō — metum crēdō valuisse et arma; collēgam quidem dē caelō dētrāxistī effēcistīque nōn tū quidem etiam nunc ut similis tuī, sed certē ut dissimilis esset suī.

extras

article nav

Suggested Citation

Ingo Gildenhard, Cicero: Philippic 2.44–50, 78–92, 100–119. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2020. ISBN: 978-1-947822-12-2 http://dcc.dickinson.edu/cicero-philippics/ii-107