Cicero /
Philippic 2.44–50, 78–92, 100–119

Edited by Ingo Gildenhard

purchase print book 

105

[105] Quae in illā vīllā anteā dīcēbantur, quae cōgitābantur, quae litterīs mandābantur! iūra populī Rōmānī, monumenta maiōrum, omnis sapientiae ratiō omnisque doctrīnae. at vērō tē inquilīnō — nōn enim dominō — personābant omnia vōcibus ēbriōrum, natābant pavīmenta vīnō, madēbant parietēs, ingenuī puerī cum meritōriīs, scorta inter mātrēs familiās versābantur. Casīnō salūtātum veniēbant, Aquīnō, Interamnā: admissus est nēmō. iūre id quidem; in homine enim turpissimō obsolefīēbant dignitātis īnsignia.

extras

article nav

Suggested Citation

Ingo Gildenhard, Cicero: Philippic 2.44–50, 78–92, 100–119. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2020. ISBN: 978-1-947822-12-2 http://dcc.dickinson.edu/cicero-philippics/ii-105