Cicero /
Philippic 2.44–50, 78–92, 100–119

Edited by Ingo Gildenhard

purchase print book 

83

[83] Cōnfectō negōtiō bonus augur — C. Laelium dīcerēs — ‘aliō diē’ inquit. ō impudentiam singulārem! quid vīderās, quid sēnserās, quid audierās? neque enim tē dē caelō servāsse dīxistī nec hodiē dīcis. id igitur obvēnit vitium quod tū iam Kalendīs Iānuāriīs futūrum esse prōvīderās et tantō ante praedīxerās. ergō hercule magnā, ut spērō, tuā potius quam reī pūblicae calamitāte ēmentītus es auspicia; obstrīnxistī religiōne populum Rōmānum; augur augurī, cōnsul cōnsulī obnūntiāstī. nōlō plūra, nē ācta Dolābellae videar convellere, quae necesse est aliquandō ad nostrum collēgium dēferantur.

extras

article nav

Suggested Citation

Ingo Gildenhard, Cicero: Philippic 2.44–50, 78–92, 100–119. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2020. ISBN: 978-1-947822-12-2 http://dcc.dickinson.edu/cicero-philippics/ii-83