Cicero /
Philippic 2.44–50, 78–92, 100–119

Edited by Ingo Gildenhard

purchase print book 

115

[115] Recordāre igitur illum, M. Antōnī, diem quō dictātūram sustulistī; pōne ante oculōs laetitiam senātūs populīque Rōmānī, cōnfer cum hāc nūndinātiōne tuā tuōrumque: tum intellegēs, quantum inter lucrum et laudem intersit. sed nīmīrum, ut quīdam morbō aliquō et sēnsūs stupōre suāvitātem cibī nōn sentiunt, sīc libīdinōsī, avārī, facinerōsī vērae laudis gustātum nōn habent. sed sī tē laus adlicēre ad rēctē faciendum nōn potest, nē metus quidem ā foedissimīs factīs potest āvocāre? iūdicia nōn metuis? sī propter innocentiam, laudō; sīn propter vim, nōn intellegis, quī istō modō iūdicia nōn timeat, eī quid timendum sit?

extras

article nav

Suggested Citation

Ingo Gildenhard, Cicero: Philippic 2.44–50, 78–92, 100–119. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2020. ISBN: 978-1-947822-12-2 http://dcc.dickinson.edu/cicero-philippics/ii-115