Cicero /
Philippic 2.44–50, 78–92, 100–119

Edited by Ingo Gildenhard

purchase print book 

108

[108] Quī vērō inde reditus Rōmam, quae perturbātiō tōtīus urbis! meminerāmus Cinnam nimis potentem, Sullam posteā dominantem, modo Caesarem rēgnantem vīderāmus. erant fortasse gladiī, sed absconditī nec ita multī; ista vērō quae et quanta barbaria est! agmine quadrātō cum gladiīs sequuntur, scūtōrum lectīcās portārī vidēmus. atque hīs quidem iam inveterātīs, patrēs cōnscrīptī, cōnsuētūdine obdūruimus. Kalendīs Iūniīs cum in senātum, ut erat cōnstitūtum, venīre vellēmus, metū perterritī repente diffūgimus.

extras

article nav

Suggested Citation

Ingo Gildenhard, Cicero: Philippic 2.44–50, 78–92, 100–119. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2020. ISBN: 978-1-947822-12-2 http://dcc.dickinson.edu/cicero-philippics/ii-108