Vergil, Aeneid II 318-346

Ecce autem tēlīs Panthūs ēlapsus Achīvum,

Panthūs Othryadēs, arcis Phoebīque sacerdōs,

sacra manū victōsque deōs parvumque nepōtem320

ipse trahit cursūque āmēns ad līmina tendit.

'Quō rēs summa locō, Panthū? Quam prēndimus arcem?'

Vix ea fātus eram gemitū cum tālia reddit:

'Vēnit summa diēs et inēluctābile tempus

Dardaniae. Fuimus Trōës, fuit Īlium et ingēns325

glōria Teucrōrum; ferus omnia Iuppiter Argōs

trānstulit; incēnsā Danaī dominantur in urbe.

Arduus armātōs mediīs in moenibus astāns

fundit equus victorque Sinōn incendia miscet

īnsultāns. Portīs aliī bipatentibus adsunt,330

mīlia quot magnīs umquam vēnēre Mycēnīs;

obsēdēre aliī tēlīs angusta viārum

oppositīs; stat ferrī aciēs mūcrōne coruscō

stricta, parāta necī; vix prīmī proelia temptant

portārum vigilēs et caecō Mārte resistunt.'335

Tālibus Othryadae dictīs et nūmine dīvum

in flammās et in arma feror, quō trīstis Erīnys,

quō fremitus vocat et sublātus ad aethera clāmor.

Addunt sē sociōs Rhīpeus et maximus armīs

Ēpytus, oblātī per lūnam, Hypanisque Dymāsque340

et laterī adglomerant nostrō, iuvenisque Coroebus

Mygdonidēs—illīs ad Trōiam forte diēbus

vēnerat īnsānō Cassandrae incēnsus amōre

et gener auxilium Priamō Phrygibusque ferēbat,

īnfēlīx quī nōn spōnsae praecepta furentis345

audierit!

extra

article Nav

Suggested Citation

Christopher Francese and Meghan Reedy, Vergil: Aeneid Selections. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2016. ISBN: 978-1-947822-08-5. http://dcc.dickinson.edu/vergil-aeneid/vergil-aeneid-ii-318-346