Headword Definiţii Parte de vorbire Grup semantic Clasificarea frecvenţei
ā ab abs de la (+abl.) Prepoziţie Loc 21
abeō -īre -iī -itum a pleca Verb: neregulat Mişcare 553
absum abesse āfuī a fi plecat, absent Verb: neregulat Călătorie 445
ac şi în plus; (după comparative) decât; simul ac, de îndată ce; → atque Conjuncţie Conjuncţii/Adverbe 36
accēdō -cēdere -cessī -cessum a ajunge Verb: conjugarea a III-a Mişcare 614
accidō -cidere -cidī a cădea, a se întâmpla Verb: conjugarea a III-a Mişcare 799
accipiō -cipere -cēpī -ceptum a primi Verb: conjugarea a III-a -iō Viaţă socială 110
ācer ācris ācre ascuţit, pătrunzător Adjectiv: declinarea a III-a Alte simţuri 587
aciēs -ēī f. tăiş; linie de bătaie, front Substantiv: declinarea a V-a Război şi Pace 439
ad la, până la, spre (+ac.) Prepoziţie Loc 14
addō -dere -didī -ditum a da, a inspira Verb: conjugarea a III-a Viaţă socială 433
addūcō -ere -dūxī -ductum a trage la sine, a aduce, îndemna Verb: conjugarea a III-a Verbe de comandă/control 886
adeō -īre -iī -itum a veni către Verb: neregulat Mişcare 595
adeō (adv.) până acolo, până într-atâta Adverb Conjuncţii/Adverbe 555
adhibeō -hibēre -hibuī -hibitum a adăuga, a folosi, a arăta Verb: conjugarea a II-a Making/Doing 959
adhūc până în acest moment Adverb Loc 379
adveniō -īre -vēnī -ventum a ajunge la Verb: conjugarea a IV-a Călătorie 987
adversus -a -um duşmănos, potrivit; nefericit Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Război şi Pace 657
adversus (-um) (adv. şi prep.) potrivnic, opus, în contra Adverb Război şi Pace 460
advertō -vertere -vertī -versum a întoarce spre Verb: conjugarea a III-a Mişcare 986
aedēs -is f. locuinţă; (pl.) case Substantiv: declinarea a III-a Casă 965
aeger aegra aegrum bolnav Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Viaţă şi Fiinţă 810
aegrē cu greu, anevoie Adverb Viaţă şi Fiinţă 984
aequē la fel de, tot aşa de Adverb Dreptate 904
aequor aequoris n. suprafaţă întinsă, mare, întinsul apei Substantiv: declinarea a III-a Pământ şi Apă 424
aequus -a -um egal Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Dreptate 610
āēr āeris m. aer Substantiv: declinarea a III-a Aer şi Foc 845
aes aeris n. cupru, bronz Substantiv: declinarea a III-a Afaceri/Bani 744
aetās -tātis f. vârstă, timp al vieţii Substantiv: declinarea a III-a Durată 308
aeternus -a -um etern, veşnic Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Durată 734
aethēr aetheris n. cer, aer, văzduh Substantiv: declinarea a III-a Aer şi Foc 851
aevum -i n. veşnicie; vârstă, etate Substantiv: declinarea a II-a Durată 875
afferō afferre attulī allātum a aduce Verb: neregulat Verbe de transport 514
afficiō -ficere -fēcī -fectum a face să sufere, a izbi, a impresiona (+ abl.) Verb: conjugarea a III-a -iō Viaţă socială 958
ager agrī m. câmp Substantiv: declinarea a II-a Animale/Plante 324
agitō -āre a mâna, a goni, a mişca Verb: conjugarea I Verbe de comandă/control 578
āgmen -minis n. mers, coloană, trupă în marş Substantiv: declinarea a III-a Război şi Pace 358
agō agere ēgī āctum a face, a acţiona Verb: conjugarea a III-a Verbe de comandă/control 69
aiō a afirma, a spune da; ut āiunt: după cum spun ei Verb: neregulat Vorbire/Oratorie 406
albus -a -um alb Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Vedere 925
aliēnus -a -um străin Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Geografie 367
aliquandō odată, câteodată Adverb Timp 763
aliquis -quae -quod cineva, ceva; si quis, si quid: oricine, orice Pronume Pronume/Interogative 77
aliter de altfel Adverb Conjuncţii/Adverbe 782
alius -a -ud altul, alta; ālias: altădată Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Pronume/Interogative 37
alō alere aluī alitum a creşte, a hrăni Verb: conjugarea a III-a Viaţă şi Fiinţă 817
alter altera alterum unul (din doi), celălalt Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Măsură 148
altus -a -um înalt, înaltă; adânc, adâncă Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Geografie 159
amīcitia -ae f. prietenie Substantiv: declinarea I Viaţă socială 690
amīcus -a -um binevoitor; (ca subst.) prieten Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 198
āmittō -mittere -mīsī -missum a îndepărta, a izgoni Verb: conjugarea a III-a Verbe de comandă/control 486
amnis -is m. râu, şuvoi Substantiv: declinarea a III-a Pământ şi Apă 467
amō -āre a iubi; amāns -ntis m./f.: amant Verb: conjugarea I Iubire 219
amor -ōris m. iubire Substantiv: declinarea a III-a Iubire 116
amplus -a -um amplu, larg, spaţios Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Măsură 915
an sau (în întrebări); utrum ... an: dacă ... sau Conjuncţie Conjuncţii/Adverbe 94
anima -ae f. suflet, suflare Substantiv: declinarea I Viaţă şi Fiinţă 493
animal -ālis n. fiinţă vie, animal Substantiv: declinarea a III-a Animale/Plante 547
animus -ī m. spirit, minte Substantiv: declinarea a II-a Viaţă şi Fiinţă 40
annus -ī m. an Substantiv: declinarea a II-a Durată 167
ante înainte, înainte de (adv. and prep. + ac.) Prepoziţie Timp 112
antequam înainte Conjuncţie Timp 787
antīquus -a -um vechi, de altădată Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Durată 617
aperiō aperīre aperuī apertum a deschide Verb: conjugarea a IV-a Casă 837
appāreō -ēre -uī a se arăta, a fi vizibil Verb: conjugarea a II-a Vedere 830
appellō -pellāre a numi, a se adresa, a chema Verb: conjugarea I Viaţă socială 700
aptus -a -um potrivit, apt, propriu Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 916
apud lângă, în prezenţa (+ac.) Prepoziţie Loc 205
aqua -ae f. apă Substantiv: declinarea I Pământ şi Apă 272
āra -ae f. altar Substantiv: declinarea I Religie 374
arbitror arbitrārī arbitrātus sum a socoti, a fi de părere Verb: deponent Educaţie/Cunoaştere 963
arbor arboris f. copac Substantiv: declinarea a III-a Animale/Plante 468
ārdeō ārdēre ārsī ārsum a arde, a fi aprins; a dori Verb: conjugarea a II-a Aer şi Foc 618
argentum -ī n. argint, bani Substantiv: declinarea a II-a Afaceri/Bani 849
arma -ōrum n. pl. arme Substantiv: declinarea a II-a Război şi Pace 98
ars artis f. îndemânare Substantiv: declinarea a III-a Educaţie/Cunoaştere 258
arvum -ī n. ogor, câmpie Substantiv: declinarea a II-a Animale/Plante 637
arx arcis f. cetăţuie, citadelă; înălţime Substantiv: declinarea a III-a Oraş 638
ascendō -ere -scendī -scēnsum a se urca, a se înălţa Verb: conjugarea a III-a Călătorie 990
aspiciō -ere -spēxī -spectum a privi la, a se uita Verb: conjugarea a III-a -iō Vedere 483
adsum adesse affuī a fi de faţă Verb: neregulat Loc 279
astrum -ī n. stea; constelaţie Substantiv: declinarea a II-a Aer şi Foc 685
at însă, însă şi Conjuncţie Conjuncţii/Adverbe 74
atque şi în plus; (după comparative) decât; simul atque, de îndată ce; → ac Conjuncţie Conjuncţii/Adverbe 35
auctor -ōris m. întemeietor Substantiv: declinarea a III-a Scris/Poezie 546
auctōritās -ātis f. autoritate, influenţă, putere Substantiv: declinarea a III-a Viaţă socială 898
audāx audācis curajos, îndrăzneţ Adjectiv: declinarea a III-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 876
audeō audēre ausus sum a îndrăzni, a avea dorinţa Verb: conjugarea a II-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 270
audiō -īre -īvī/-iī -ītum a auzi, a asculta Verb: conjugarea a IV-a Alte simţuri 165
auferō auferre abstulī ablātum a îndepărta Verb: neregulat Verbe de transport 556
augeō augēre auxī auctum a spori Verb: conjugarea a II-a Making/Doing 709
avis -is f. pasăre Substantiv: declinarea a III-a Animale/Plante 855
aura -ae f. adiere Substantiv: declinarea I Aer şi Foc 420
aureus -a -um împodobit cu aur; splendid Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Afaceri/Bani 691
auris -is f. ureche Substantiv: declinarea a III-a Trupul 366
aurum -ī n. aur Substantiv: declinarea a II-a Afaceri/Bani 303
aut sau Conjuncţie Conjuncţii/Adverbe 24
autem şi mai mult, însă, oricum Conjuncţie Conjuncţii/Adverbe 123
auxilium -ī n. ajutor; (pl.) trupe ajutătoare Substantiv: declinarea a II-a Război şi Pace 543
barbarus -ī m. străin, barbar Substantiv: declinarea a II-a Război şi Pace 768
beātus -a -um fericit, prosper, norocos, binecuvântat Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 408
bellum -ī n. război Substantiv: declinarea a II-a Război şi Pace 86
bene bine Adverb Trăsături de Personalitate/Caracteristici 235
beneficium -ī n. serviciu, binefacere Substantiv: declinarea a II-a Viaţă socială 182
bonus -a -um bun, bună Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 68
bōs bovis m. bou; gen. pl. boum Substantiv: declinarea a III-a Animale/Plante 808
brevis -e scurt, mic Adjectiv: declinarea a III-a Măsură 589
breviter pe scurt Adverb Măsură 992
cadō cadere cecidī cāsum a cădea, a fi ucis Verb: conjugarea a III-a Violenţă 210
caecus -a -um orb, nevăzător; întunecat, obscur Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Vedere 728
caedēs -is f. măcel, masacru, ucidere Substantiv: declinarea a III-a Violenţă 415
caedō caedere cecīdī caesum a lovi, a izbi, a ucide Verb: conjugarea a III-a Violenţă 612
caelestis -e din sau în ceruri; caelestēs, zeii Adjectiv: declinarea a III-a Aer şi Foc 960
caelum -ī n. cer, ceruri Substantiv: declinarea a II-a Aer şi Foc 117
campus -ī m. câmp Substantiv: declinarea a II-a Pământ şi Apă 391
candidus -a -um alb, senin, sincer Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Vedere 692
canis -is m./f. câine Substantiv: declinarea a III-a Animale/Plante 687
canō canere cecinī cantum a cânta Verb: conjugarea a III-a Scris/Poezie 389
capiō capere cēpī captum a cuceri, a lua Verb: conjugarea a III-a -iō Război şi Pace 131
caput capitis n. cap Substantiv: declinarea a III-a Trupul 124
careō -ēre -uī a fi lipsit de ceva (+ abl.) Verb: conjugarea a II-a Afaceri/Bani 572
carmen -inis n. cântec Substantiv: declinarea a III-a Scris/Poezie 254
cārus -a -um drag Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 462
castrum -ī n. fortăreaţă, (de obicei la plural castra, tabără) Substantiv: declinarea a II-a Război şi Pace 224
castus -a -um curat, nepătat, cast Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 838
cāsus -ūs m. cădere; ocazie, şansă Substantiv: declinarea a IV-a Violenţă 344
caveō cavēre cāvī cautum a se feri, a se păzi Verb: conjugarea a II-a Violenţă 941
causa -ae f. cauză, motiv; causā + genitiv, de dragul Substantiv: declinarea I Vorbire/Oratorie 107
cēdō cēdere cessī cessum a merge, a pleca, a ieşi, a ceda Verb: conjugarea a III-a Război şi Pace 304
celebrō -āre a frecventa, a practica, a sărbători Verb: conjugarea I Oraş 893
celer -is -e iute, rapid Adjectiv: declinarea a III-a Timp 745
celeriter repede Adverb Timp 967
cēnseō cēnsēre cēnsuī cēnsum a hotărâ, a decide; a gândi, a socoti Verb: conjugarea a II-a Educaţie/Cunoaştere 928
centum o sută Adjectiv: numeral Măsură 730
cernō cernere crēvī crētum a desluşi, a decide, a observa Verb: conjugarea a III-a Educaţie/Cunoaştere 655
certē cu siguranţă, în mod sigur Adverb Măsură 601
certō -āre a decide prin competiţie; a lupta, a rivaliza Verb: conjugarea I Atletism 864
certus -a -um sigur, hotărât, decis Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Măsură 285
cēterum de altminteri, dar, însă Adverb Pronume/Interogative 571
cēterus -a -um celălalt, ceilalţi, restul Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Pronume/Interogative 596
cibus -ī m. mâncare Substantiv: declinarea a II-a Viaţă şi Fiinţă 863
cingō cingere cīnxī cīnctum a încinge, a înconjura Verb: conjugarea a III-a Război şi Pace 814
cinis cineris m./f. cenuşă Substantiv: declinarea a III-a Aer şi Foc 779
circā în jur de (adv. şi prep. +ac.) Prepoziţie Loc 735
citus -a -um grăbit; citō fără întârziere Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Timp 590
cīvis -is m./f. cetăţean Substantiv: declinarea a III-a Oraş 471
cīvitās -ātis f. cetăţenie, stat Substantiv: declinarea a III-a Oraş 346
clāmor -ōris m. strigăt, vuiet Substantiv: declinarea a III-a Vorbire/Oratorie 605
clārus -a -um clar, limpede Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 395
classis -is f. flotă, clasă, diviziune Substantiv: declinarea a III-a Război şi Pace 505
claudō claudere clausī clausum a închide Verb: conjugarea a III-a Casă 392
coepī coepisse coeptus a începe Verb: neregulat Timp 312
cōgitō -āre a gândi, a cugeta Verb: conjugarea I Educaţie/Cunoaştere 515
cōgnōscō -gnōscere -gnōvī -gnitum a învăţa, a înţelege Verb: conjugarea a III-a Educaţie/Cunoaştere 339
cōgō cōgere coēgī coāctum a strânge, a aduna; a constrânge Verb: conjugarea a III-a Verbe de comandă/control 250
cohors cohortis f. ceată, mulţime, suită Substantiv: declinarea a III-a Război şi Pace 666
colligō -ere -lēgī -lēctum a aduna laolaltă, a strânge Verb: conjugarea a III-a Verbe de comandă/control 820
colō colere coluī cultum a locui, a cultiva Verb: conjugarea a III-a Animale/Plante 333
color -ōris m. culoare Substantiv: declinarea a III-a Vedere 725
coma -ae f. păr, coroană Substantiv: declinarea I Trupul 405
comes comitis m./f. tovarăş; părtaş, însoţitor Substantiv: declinarea a III-a Viaţă socială 448
committō -mittere -mīsī -missum a uni, a încredinţa (+ dat.); a comite, a face Verb: conjugarea a III-a Viaţă socială 608
commūnis -e comun, general Adjectiv: declinarea a III-a Oraş 660
comparō -āre a pregăti, a prepara; a compara Verb: conjugarea I Afaceri/Bani 890
compōnō -pōnere posuī positum a pune alături, a uni, a alcătui, a compune, a aranja Verb: conjugarea a III-a Making/Doing 443
concēdō -cēdere -cessī -cessum a se retrage, a ceda, a renunţa Verb: conjugarea a III-a Război şi Pace 663
condīciō -ōnis f. întelegere, mod, împrejurare Substantiv: declinarea a III-a Afaceri/Bani 920
condō -dere -didī -ditum a întemeia, a funda; a strânge; a ascunde Verb: conjugarea a III-a Oraş 540
cōnferō cōnferre contulī collātum a aduna, a duce Verb: neregulat Verbe de transport 645
cōnficiō -ficere -fēcī -fectum a îndeplini, a termina; a distruge, a ucide Verb: conjugarea a III-a -iō Violenţă 894
cōnfiteor cōnfitērī cōnfessus sum a admite, a mărturisi; a vădi, a arăta Verb: deponent Dreptate 972
coniunx coniugis m./f. soţ, soţie Substantiv: declinarea a III-a Familia 218
cōnor cōnārī cōnātus sum a încerca, a-şi da silinţa Verb: deponent Making/Doing 905
cōnsequor -sequī -secūtus sum a urma, a câştiga, a cuprinde Verb: deponent Mişcare 917
cōnsilium -ī n. sfat; adunare, consfătuire Substantiv: declinarea a II-a Oraş 217
cōnsistō -sistere -stitī a se aşeza; a consta în Verb: conjugarea a III-a Vorbire/Oratorie 780
cōnstituō -stituere -stituī -stitūtum a construi, a pune, a aşeza Verb: conjugarea a III-a Making/Doing 652
cōnstō -stāre -stitī a stărui; constat, este un lucru clar că (+ ac. şi infin.) Verb: conjugarea I Vorbire/Oratorie 731
cōnsuētūdo -inis f. obişnuinţă, obicei Substantiv: declinarea a III-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 954
cōnsul -ulis m. consul Substantiv: declinarea a III-a Oraş 321
cōnsulō -sulere -suluī -sultum a consulta, a lua măsuri (+ ac.); luând în considerare interesele (+dat) Verb: conjugarea a III-a Oraş 757
cōnsūmō -sūmere -sūmpsī -sūmptum a epuiza, a consuma, a pierde Verb: conjugarea a III-a Viaţă şi Fiinţă 869
contemnō -temnere -tempsī -temptum a dispreţui,a nesocoti Verb: conjugarea a III-a Emoţii 615
contineō -tinēre -tinuī -tentum a conţine, a reţine Verb: conjugarea a II-a Verbe de comandă/control 804
contingō -tingere -tigī -tactum a atinge, a avea legătură Verb: conjugarea a III-a Loc 494
contrā împotriva, contrat (adv. and prep. +ac.) Prepoziţie Loc 271
conveniō -venīre -vēnī -ventum adunare, întâlnire; pact Verb: conjugarea a IV-a Viaţă socială 698
convertō -vertere -vertī -versum a se întoarce, a îndrepta, a preface, a schimba Verb: conjugarea a III-a Mişcare 834
convīvium -iī n. sărbătoare, petrecere Substantiv: declinarea a II-a Viaţă socială 921
cōpia -ae f. belşug; (pl.) trupe Substantiv: declinarea I Război şi Pace 331
cor cordis n. inimă; cordī est, este plăcut să (+ dat.) Substantiv: declinarea a III-a Trupul 795
cornu -ūs n. corn Substantiv: declinarea a IV-a Animale/Plante 591
corpus corporis n. trup Substantiv: declinarea a III-a Trupul 75
corrumpō -rumpere -rūpī -ruptum a distruge, a ruina Verb: conjugarea a III-a Violenţă 870
crēdō crēdere crēdidī crēditum a crede Verb: conjugarea a III-a Educaţie/Cunoaştere 109
creō -āre a crea; a alege Verb: conjugarea I Making/Doing 978
crēscō crēscere crēvī crētum a creşte, a spori Verb: conjugarea a III-a Animale/Plante 609
crīmen -inis n. învinuire, acuzaţie Substantiv: declinarea a III-a Dreptate 475
culpa -ae f. vină, greşeală Substantiv: declinarea I Dreptate 769
cum cu (prep. + abl.); când, de când, deşi (conjuncţie + conj.) Prepoziţie Conjuncţii/Adverbe 10
cūnctus -a -um tot în întregime Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Măsură 292
cupīdō -inis f. dorinţă, poftă, patimă Substantiv: declinarea a III-a Iubire 906
cupiō -ere -īvī -ītum a dori Verb: conjugarea a III-a -iō Iubire 441
cūr de ce? Adverb Pronume/Interogative 404
cūra -ae f. grijă, preocupare Substantiv: declinarea I Iubire 186
cūrō -āre a se îngriji, a se ocupa (+ ac.) Verb: conjugarea I Iubire 743
currō currere cucurrī cursum a fugi Verb: conjugarea a III-a Atletism 562
currus -ūs m. car Substantiv: declinarea a IV-a Atletism 491
cursus -ūs m. curs, drum, carieră Substantiv: declinarea a IV-a Atletism 351
custōs custōdis m. păzitor Substantiv: declinarea a III-a Familia 622
damnō -āre a condamna Verb: conjugarea I Dreptate 751
damnum -ī n. pagubă, daună Substantiv: declinarea a II-a Violenţă 926
de la, despre, referitor la (+ abl.) Prepoziţie Loc 46
dēbeō dēbēre dēbuī dēbitum a fi obligat, a datora Verb: conjugarea a II-a Afaceri/Bani 155
decem zece Adjectiv: numeral Măsură 914
dēcernō -cernere -crēvī -crētum a decide, a rezolva Verb: conjugarea a III-a Educaţie/Cunoaştere 800
decet decēre decuīt este corect, potrivit (+ ac. + infin.) Verb: impersonal Trăsături de Personalitate/Caracteristici 718
decus decoris n. frumuseţe, graţie; podoabă, onoare Substantiv: declinarea a III-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 548
dēdūcō -dūcere -dūxī -ductum a conduce, a scoate, abate Verb: conjugarea a III-a Călătorie 661
dēfendō -fendere -fendī -fēnsum a apăra Verb: conjugarea a III-a Război şi Pace 653
dēferō -ferre -tulī -lātum a aduce, a acorda Verb: neregulat Verbe de transport 805
deficiō -ficere -fēcī -fectum a părăsi, a lipsi; a dispărea Verb: conjugarea a III-a -iō Război şi Pace 676
deinde/dein apoi, după aceea Adverb Timp 150
dēnique în cele din urmă Adverb Timp 796
dēscendō -scendere -scendī -scēnsum a coborâ Verb: conjugarea a III-a Călătorie 802
dēserō -ere dēseruī dēsertum a părăsi, a neglija Verb: conjugarea a III-a Mişcare 544
dēsīderō -āre a dori, a cere Verb: conjugarea I Iubire 892
dēsinō -sinere -siī -situm a înceta, a părăsi Verb: conjugarea a III-a Mişcare 624
dēsum -esse -fuī a lipsi, a fi lipsă Verb: neregulat Afaceri/Bani 463
deus -ī m.; dea -ae f. zeu; zeiţă Substantiv: declinarea a II-a Religie 42
dexter -tra -trum drept; dextera -ae f.: mână dreaptă Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Loc 260
dīcō dīcere dīxī dictum a spune; causam dīcere, a pleda o cauză; diem dīcere, a fixa o zi Verb: conjugarea a III-a Vorbire/Oratorie 33
diēs diēī m./f. zi Substantiv: declinarea a V-a Durată 54
differō differre distulī dīlātum a răspândi; a amâna; a se deosebi Verb: neregulat Making/Doing 880
difficilis -e dificil, greu Adjectiv: declinarea a III-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 861
dīgnitās -ātis f. merit, demnitate, onaore Substantiv: declinarea a III-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 956
dīgnus -a -um vrednic Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 291
dīligō -ligere -lēxī -lēctum a iubi, a preţui Verb: conjugarea a III-a Iubire 973
dīmittō -mittere -mīsī -missum a trimite Verb: conjugarea a III-a Verbe de comandă/control 777
discēdō -ere -cessī -cessum a pleca, a se îndepărat Verb: conjugarea a III-a Călătorie 726
disciplīna -ae f. învăţare, instruire, disciplină Substantiv: declinarea I Educaţie/Cunoaştere 982
discō -ere didicī a învăţa, a înţelege Verb: conjugarea a III-a Educaţie/Cunoaştere 465
diū: de mult timp Adverb Timp 361
dīversus -a -um diferit Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Alte simţuri 641
dīves dīvitis bogat (poet. dīs, dītis) Adjectiv: declinarea a III-a Afaceri/Bani 564
dīvidō -ere dīvīsī dīvīsum a împărţi, a despărţi Verb: conjugarea a III-a Making/Doing 628
dīvitiae -ārum f. pl. bogăţii, comori Substantiv: declinarea I Afaceri/Bani 712
dīvus -a -um divin, minunat, extraordinar; (ca subst.) un zeu Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Religie 962
dō dare dedī datum a da Verb: conjugarea I Viaţă socială 28
doceō -ēre -uī doctum a învăţa Verb: conjugarea a II-a Educaţie/Cunoaştere 393
doleō -ēre doluī a simţi durere, a suferi Verb: conjugarea a II-a Emoţii 785
dolor -ōris m. durere Substantiv: declinarea a III-a Emoţii 193
dolus -ī m. viclenie, înşelătorie Substantiv: declinarea a II-a Înşelare 701
dominus -ī m.; domina -ae f. stăpân, domn; stăpână Substantiv: declinarea a II-a Familia 241
domus -ūs f. casă, locuinţă Substantiv: declinarea a IV-a Casă 73
dōnec până ce Conjuncţie Timp 771
dōnō -āre a dărui (+ ac. persoană şi abl. Lucru) Verb: conjugarea I Viaţă socială 606
dōnum -ī n. cadou, dar Substantiv: declinarea a II-a Viaţă socială 476
dormiō -īre a dormi Verb: conjugarea a IV-a Viaţă şi Fiinţă 975
dubitō -āre a se îndoi, a şovăi Verb: conjugarea I Educaţie/Cunoaştere 521
dubius -a -um nehotărât; (ca subst.) îndoială; sine dubiō, fără nicio îndoială Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Înşelare 528
dūcō dūcere dūxī ductum a conduce; uxōrem dūcere, a se căsători Verb: conjugarea a III-a Verbe de comandă/control 133
dulcis -e dulce Adjectiv: declinarea a III-a Alte simţuri 383
dum în timp ce (+ indic.); până ce (+ conj.); având în vedere că (+ conj.) Conjuncţie Timp 103
duo duae duo cei doi Adjectiv: numeral Măsură 221
dūrus -a -um greu, dur, aspru Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Alte simţuri 249
dux ducis m./f. căpetenie, conducător Substantiv: declinarea a III-a Război şi Pace 239
ecce iată! Adverb Vedere 643
ēdīcō -dīcere -dīxī -dictum a declara, a proclama Verb: conjugarea a III-a Vorbire/Oratorie 996
ēdō ēdere ēdidī ēditum a da la iveală, a explica, a săvârşi Verb: conjugarea a III-a Vorbire/Oratorie 688
ēdūcō -dūcere -dūxī -ductum a înălţa, a creşte Verb: conjugarea a III-a Verbe de comandă/control 935
efficiō -ficere -fēcī -fectum a îndeplini; a produce, a face, a da (+ ut + subj.) Verb: conjugarea a III-a -iō Making/Doing 573
effundō -fundere -fūdī -fūsum a revărsa Verb: conjugarea a III-a Pământ şi Apă 719
ego meī mihi mē eu, mie, pe mine Pronume Pronume/Interogative 11
ēgredior ēgredī ēgressus sum a ieşi, a părăsi, a trece dincolo de, a întrece (+ abl.) Verb: deponent Călătorie 912
ēgregius -a -um deosebit, excelent Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 860
ēligō ēligere ēlēgī ēlēctum a alege, a scoate Verb: conjugarea a III-a Oraş 942
enim pentru, într-adevăr Conjuncţie Pronume/Interogative 57
eō īre iī/īvī itum a merge Verb: neregulat Mişcare 97
(adv.) acolo, în acel loc Adverb Loc 470
epistula -ae f. scrisoare Substantiv: declinarea I Scris/Poezie 951
eques equitis m. cavaler, călăreţ Substantiv: declinarea a III-a Război şi Pace 296
equus -ī m. cal Substantiv: declinarea a II-a Animale/Plante 248
ergō prin urmare Conjuncţie Conjuncţii/Adverbe 134
ēripiō -ripere -ripuī -reptum a smulge, a salva, a sustrage Verb: conjugarea a III-a -iō Verbe de transport 349
errō -āre a rătăci, a greşi Verb: conjugarea I Călătorie 402
error -ōris m. rătăcire; greşeală Substantiv: declinarea a III-a Călătorie 832
et şi Conjuncţie Conjuncţii/Adverbe 1
etiam de asemenea, chiar Adverb Conjuncţii/Adverbe 67
ex, ē de la (+ abl.) Prepoziţie Loc 26
excipiō -cipere -cēpī -ceptum a scoate din Verb: conjugarea a III-a -iō Verbe de transport 394
exemplum -ī n. exemplu, model, copie Substantiv: declinarea a II-a Vorbire/Oratorie 519
exeō -īre -iī -itum a ieşi, a pleca Verb: neregulat Mişcare 597
exerceō -ercēre -ercuī -ercitum a pune în mişcare, a pune la treabă Verb: conjugarea a II-a Atletism 576
exercitus -ūs m. oaste Substantiv: declinarea a IV-a Război şi Pace 267
exigō -igere -ēgī -āctum a scoate, a goni; a stabili Verb: conjugarea a III-a Verbe de comandă/control 500
exīstimō -āre a crede, a considera Verb: conjugarea I Educaţie/Cunoaştere 613
experior -perīrī -pertus sum a pune la încercare, a proba Verb: deponent Educaţie/Cunoaştere 713
exsilium -ī n. exil, loc de exil Substantiv: declinarea a II-a Călătorie 794
exspectō -āre a privi, a aştepta Verb: conjugarea I Vedere 442
extrēmus -a -um cel mai îndepărat, ultim, extrem Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Geografie 385
fābula -ae f. poveste, istorisire Substantiv: declinarea I Scris/Poezie 966
faciēs -ēī f. înfăţişare, formă Substantiv: declinarea a V-a Vedere 479
facilis -e uşor Adjectiv: declinarea a III-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 451
facinus facinoris n. faptă, ticăloşie, crimă Substantiv: declinarea a III-a Dreptate 646
faciō facere fēcī factum a face Verb: conjugarea a III-a -iō Making/Doing 32
factum -ī n. faptă, realizare Substantiv: declinarea a II-a Making/Doing 611
fallō fallere fefellī falsum a înşela Verb: conjugarea a III-a Înşelare 503
falsus -a -um fals, mincinos Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Înşelare 633
fāma -ae f. faimă Substantiv: declinarea I Vorbire/Oratorie 278
famēs -is f. foame Substantiv: declinarea a III-a Viaţă şi Fiinţă 828
familia -ae f. familie Substantiv: declinarea I Familia 943
fateor fatērī fassus sum a mărturisi; a declara; a spune da Verb: deponent Dreptate 689
fātum -ī n. destin, soartă Substantiv: declinarea a II-a Religie 157
fax facis f. torţă Substantiv: declinarea a III-a Aer şi Foc 511
fēlīciter din fericire Adverb Trăsături de Personalitate/Caracteristici 994
fēlīx -īcis fericit Adjectiv: declinarea a III-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 309
fēmina -ae f. femeie Substantiv: declinarea I Oameni 501
ferē aproape, cam Adverb Conjuncţii/Adverbe 907
ferō ferre tulī lātum a purta, a duce, a suporta Verb: neregulat Verbe de transport 45
ferrum -ī n. fier, armă de fier Substantiv: declinarea a II-a Violenţă 231
ferus -a -um sălbatic; fera -ae f.: animal sălbatic Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Animale/Plante 222
fessus -a -um obosit Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Viaţă şi Fiinţă 625
fidēlis -e devotat Adjectiv: declinarea a III-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 979
fidēs -eī f. credinţă, încredere Substantiv: declinarea a V-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 184
fīlia -ae f.; fīlius -ī m. fiică; fiu Substantiv: declinarea I Familia 909
fingō fingere fīnxī fīctum a forma, a modela; a închipui Verb: conjugarea a III-a Making/Doing 721
fīnis -is m. sfârşit, graniţă Substantiv: declinarea a III-a Geografie 236
fīō fierī factus sum a deveni, a se întâmpla, a se săvârşi Verb: neregulat Viaţă şi Fiinţă 146
flamma -ae f. flacără, foc Substantiv: declinarea I Aer şi Foc 298
fleō flēre flēvī flētum a plânge Verb: conjugarea a II-a Emoţii 457
flōs flōris m. floare, înflorire Substantiv: declinarea a III-a Animale/Plante 818
fluctus -ūs m val, potop, şuvoi Substantiv: declinarea a IV-a Pământ şi Apă 498
flūmen -inis n. râu, curs Substantiv: declinarea a III-a Pământ şi Apă 283
fluō fluere fluxī fluxum a curge Verb: conjugarea a III-a Pământ şi Apă 772
foedus -a -um urât, hidos Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Alte simţuri 922
fōns fontis m. izvor, fântână Substantiv: declinarea a III-a Pământ şi Apă 706
for fārī fātus sum a vorbi Verb: deponent Vorbire/Oratorie 739
fōrma -ae f. formă; frumuseţe Substantiv: declinarea I Alte simţuri 422
fors fortis f. întâmplare, soartă Substantiv: declinarea a III-a Religie 993
forsitan, fortasse poate că Adverb Conjuncţii/Adverbe 833
fortē din întâmplare Adverb Religie 579
fortis -e curajos Adjectiv: declinarea a III-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 286
fortūna -ae f. soartă Substantiv: declinarea I Religie 138
forum -ī n. piaţă, forum Substantiv: declinarea a II-a Oraş 811
frangō frangere frēgī frāctum a frânge, a rupe Verb: conjugarea a III-a Violenţă 345
frāter frātris m. frate Substantiv: declinarea a III-a Familia 225
frequēns -ntis în număr mare, frecvent Adjectiv: declinarea a III-a Măsură 918
frōns frontis f. frunte; partea dinainte, înfăţişare Substantiv: declinarea a III-a Trupul 559
frūctus -ūs m. fructe, roade; veselie, încântare Substantiv: declinarea a IV-a Animale/Plante 927
frūmentum -ī n. grâne Substantiv: declinarea a II-a Animale/Plante 936
fruor fruī frūctus sum a se bucura, a se folosi de (+ abl.) Verb: deponent Emoţii 923
frūstrā în zadar, fără rezultat Adverb Conjuncţii/Adverbe 694
fuga -ae f. fugă, rută Substantiv: declinarea I Călătorie 364
fugiō fugere fūgī fugitum a fugi, a scăpa Verb: conjugarea a III-a -iō Călătorie 177
fugō -āre a pune pe fugă Verb: conjugarea I Călătorie 957
fundō fundere fūdī fūsum a fonda, a întemeia Verb: conjugarea a III-a Pământ şi Apă 523
fūnus fūneris n. înmormântare; moarte; trup mort Substantiv: declinarea a III-a Religie 524
furor -ōris m. furie, mânie Substantiv: declinarea a III-a Emoţii 466
fore viitor indicativ activ al verbului ”a fi” Verb: neregulat Viaţă şi Fiinţă 985
gaudeō gaudēre gāvīsus sum a se bucura Verb: conjugarea a II-a Emoţii 407
gaudium -ī n. plăcere, bucurie, încântare Substantiv: declinarea a II-a Emoţii 727
gēns gentis f. familie, neam Substantiv: declinarea a III-a Familia 194
genus generis n. neam, familie, fel, mod, origine Substantiv: declinarea a III-a Familia 170
gerō gerere gessī gestum a purta, a săvârşi; bellum gerere, a purta un război Verb: conjugarea a III-a Război şi Pace 237
gīgnō gīgnere genuī genitum a naşte, a crea, a produce Verb: conjugarea a III-a Viaţă şi Fiinţă 667
gladius -ī m. sabie Substantiv: declinarea a II-a Război şi Pace 862
glōria -ae f. glorie, faimă Substantiv: declinarea I Viaţă socială 360
gradus -ūs m. pas, mers; treaptă, rang Substantiv: declinarea a IV-a Război şi Pace 577
grātia -ae f. farmec, favoare, recunoştinţă Substantiv: declinarea I Viaţă socială 380
grātus -a -um plăcut; recunoscător Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 434
gravis -e greu, grea; grav, gravă Adjectiv: declinarea a III-a Măsură 140
habeō habēre habuī habitum a avea, a deţine Verb: conjugarea a II-a Alte simţuri 39
haud nu tocmai Adverb Conjuncţii/Adverbe 226
hic haec hoc acesta, aceştia Pronume Pronume/Interogative 7
hīc aici; hinc: de aici Adverb Loc 80
hiems hiemis f. iarnă Substantiv: declinarea a III-a Durată 803
hodiē astăzi Adverb Durată 981
homō hominis m. fiinţă umană Substantiv: declinarea a III-a Oameni 88
honestus -a -um cinstit Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 580
honor -ōris m. onoare, cinste; funcţie înaltă Substantiv: declinarea a III-a Oraş 290
hōra -ae f. oră Substantiv: declinarea I Durată 664
hortor hortārī hortātus sum a îndemna, a sfătui, a îmbărbăta Verb: deponent Vorbire/Oratorie 887
hospes hospitis m. oaspete; străin; gazdă Substantiv: declinarea a III-a Viaţă socială 873
hostis -is m./f. străin, duşman Substantiv: declinarea a III-a Război şi Pace 93
hūc aici, în acest loc Adverb Loc 368
hūmānus -a -um om Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Oameni 355
humus -ī f. pământ; humī: pe pământ Substantiv: declinarea a II-a Pământ şi Apă 740
iaceō iacēre iacuī a sta întins Verb: conjugarea a II-a Casă 228
iaciō iacere iēcī iactum a arunca, azvârli Verb: conjugarea a III-a -iō Atletism 899
iam acum; deja Adverb Timp 34
ibi acolo Adverb Loc 619
īctus -ūs m. lovitură, izbire Substantiv: declinarea a IV-a Violenţă 819
īdem eadem idem acelaşi Pronume Pronume/Interogative 59
ideō din acest motiv Adverb Conjuncţii/Adverbe 679
igitur prin urmare Conjuncţie Conjuncţii/Adverbe 313
ignis -is m. foc Substantiv: declinarea a III-a Aer şi Foc 151
ille illa illud acela Pronume Pronume/Interogative 8
illīc în acel loc, acolo; illinc: din acel loc Adverb Loc 396
illūc în acel loc Adverb Loc 955
imāgō -inis f. imagine, formă, figură Substantiv: declinarea a III-a Vedere 754
imperātor -ōris m. conducător, împărat Substantiv: declinarea a III-a Război şi Pace 723
imperium -ī n. poruncă, stăpânire Substantiv: declinarea a II-a Război şi Pace 200
imperō -āre a porunci, a ordona Verb: conjugarea I Război şi Pace 602
impetus -ūs m. atac, asalt Substantiv: declinarea a IV-a Violenţă 421
impleō -ēre -plēvī -plētum a umple, a completa, a împlini Verb: conjugarea a II-a Pământ şi Apă 671
impōnō -ere -posuī -positum a pune, a impune, a aşeza Verb: conjugarea a III-a Măsură 437
in în, pe (+ abl.); în, spre (+ ac.) Prepoziţie Loc 5
incidō incidere incidī a cădea în, la; a veni, a se întâmpla Verb: conjugarea a III-a Mişcare 871
incipiō -cipere -cēpī -ceptum a începe Verb: conjugarea a III-a -iō Timp 411
inde de acolo, din acest moment Adverb Loc 328
indicō -āre a arăta, a face cunoscut Verb: conjugarea I Vorbire/Oratorie 980
īnferō īnferre intulī illātum a aduce, a pricinui; bellum īnferre: a porni la atac Verb: neregulat Război şi Pace 742
īnferus -a -um jos; īnferior: mai jos; īnfimus sau īmus: cel mai de jos Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Geografie 428
ingenium -ī n. inteligenţă, talent, caracter Substantiv: declinarea a II-a Educaţie/Cunoaştere 387
ingēns ingentis enorm Adjectiv: declinarea a III-a Măsură 202
ingrātus -a -um: neplăcut, dezagreabil Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 592
ingredior -gredī -gressus sum: a intra Verb: deponent Mişcare 885
inimīcus -a -um: neprietenos; (ca subst.) duşman Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 952
initium -ī n.: început Substantiv: declinarea a II-a Timp 865
iniūria -ae f.: nedreptate, pagubă, insultă Substantiv: declinarea I Dreptate 381
inquam, inquis, inquit, inquiunt: a spune (folosit în vorbirea directă) Verb: neregulat Vorbire/Oratorie 163
īnstituō -stituere -stituī -stitūtum: a stabili; a forma, a instrui Verb: conjugarea a III-a Making/Doing 931
īnsula -ae f.: insulă Substantiv: declinarea I Geografie 908
integer -gra -grum: neatins, proaspăt, întreg Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 815
intellegō -legere -lēxī -lēctum: a înţelege Verb: conjugarea a III-a Educaţie/Cunoaştere 512
intendō -tendere -tendī -tentum: a îndrepta, a susţine Verb: conjugarea a III-a Mişcare 895
inter între, printre; în timpul (+ ac.) Prepoziţie Loc 64
interficiō -ficere -fēcī -fectum a ucide Verb: conjugarea a III-a -iō Violenţă 699
interim între timp Adverb Timp 693
interrogō -āre a pune o întrebare (+ ac.) Verb: conjugarea I Vorbire/Oratorie 953
intersum -esse -fuī a fi între; a lua parte la (+dat.); este în interesul (+ gen.) Verb: neregulat Loc 760
intrā în (+ ac.) Prepoziţie Loc 704
intrō -āre a intra Verb: conjugarea I Mişcare 766
inveniō -venīre -vēnī -ventum a găsi, a descoperi Verb: conjugarea a IV-a Călătorie 316
invidia -ae f. gelozie, invidie, ură Substantiv: declinarea I Emoţii 707
ipse ipsa ipsum el însuşi, ea însăşi Pronume Pronume/Interogative 22
īra irae f. mânie Substantiv: declinarea I Emoţii 187
īrāscor īrāscī īrātus sum a se mânia; īrātus -a -um: mânios Verb: deponent Emoţii 809
is ea id el, ea Pronume Pronume/Interogative 13
iste ista istud al tău, a ta; adv. istīc sau istūc: acolo; istinc: de acolo Pronume Pronume/Interogative 81
ita astfel Adverb Conjuncţii/Adverbe 120
itaque şi astfel, prin urmare Conjuncţie Conjuncţii/Adverbe 208
item asemenea Adverb Conjuncţii/Adverbe 932
iter itineris n. călătorie, drum Substantiv: declinarea a III-a Călătorie 230
iterum din nou Adverb Timp 758
iubeō iubēre iussī iussum a ordona, a porunci Verb: conjugarea a II-a Dreptate 84
iūdex iūdicis m. judecător Substantiv: declinarea a III-a Dreptate 839
iūdicium -ī n. judecată, hotărâre, proces Substantiv: declinarea a II-a Dreptate 749
iūdicō -āre a judeca, a hotărâ Verb: conjugarea I Dreptate 565
iugum -ī n. jug; munte, lanţ muntos Substantiv: declinarea a II-a Animale/Plante 335
iungō iungere iūnxī iūnctum a lega, a uni Verb: conjugarea a III-a Making/Doing 513
iūrō -āre a depune jurământ; iūs iūrandum, jurământ Verb: conjugarea I Dreptate 896
iūs iūris n. lege, dreptate Substantiv: declinarea a III-a Dreptate 314
iūstus -a -um drept, corect Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Dreptate 770
iuvenis -is m. tinereţe Substantiv: declinarea a III-a Oameni 277
iuvō iuvāre iūvī iūtum a ajuta; a încânta, a face plăcere Verb: conjugarea I Viaţă socială 390
labor -ōris m. muncă, suferinţă Substantiv: declinarea a III-a Afaceri/Bani 201
labōrō -āre a lucra; a suferi, a fi strâmtorat Verb: conjugarea I Afaceri/Bani 900
lacrima -ae f. lacrimă Substantiv: declinarea I Emoţii 354
laedō laedere laesī laesum a răni Verb: conjugarea a III-a Violenţă 783
laetus -a -um bucuros, vesel Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Emoţii 262
lapis lapidis m. piatră Substantiv: declinarea a III-a Pământ şi Apă 840
lateō latēre latuī a sta ascuns, a fi la adăpost Verb: conjugarea a II-a Înşelare 695
latus -eris n. latură Substantiv: declinarea a III-a Trupul 382
lātus -a -um larg, mare, amplu Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Măsură 824
laudō -āre a lăuda Verb: conjugarea I Viaţă socială 435
laus laudis f. laudă, slavă Substantiv: declinarea a III-a Viaţă socială 444
lēgātus -ī m. sol, trimis Substantiv: declinarea a II-a Război şi Pace 464
legiō -ōnis f. legiune Substantiv: declinarea a III-a Război şi Pace 370
legō legere lēgī lēctum a culege, a aduna, a citi Verb: conjugarea a III-a Scris/Poezie 419
levis -e uşor Adjectiv: declinarea a III-a Măsură 220
lēx lēgis f. lege Substantiv: declinarea a III-a Dreptate 264
liber librī m. carte Substantiv: declinarea a II-a Scris/Poezie 901
līber lībera līberum liber; līberī (m. pl.): copil născut liber Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Dreptate 229
lībertās -ātis f. libertate Substantiv: declinarea a III-a Oraş 495
libet libēre libuit or libitum est este plăcut (+ dat. + infin.) Verb: impersonal Viaţă socială 729
libīdō -inis f. pasiune, poftă, dorinţă Substantiv: declinarea a III-a Iubire 761
licet licēre licuit licitum est este îngăduit, este permis (+ dat. + infin.) Verb: impersonal Dreptate 175
licet chiar dacă Conjuncţie Dreptate 778
līmen līminis n. prag, barieră Substantiv: declinarea a III-a Casă 516
lingua -ae f. limbă; limbaj Substantiv: declinarea I Trupul 732
littera -ae f. scrisoare (pl.) literatură Substantiv: declinarea I Scris/Poezie 710
lītus -oris n. ţărm Substantiv: declinarea a III-a Geografie 245
locus -ī m. loc; loca (n. pl.) regiune Substantiv: declinarea a II-a Geografie 62
longē departe, departe de Adverb Măsură 400
longus -a -um lung, lungă; îndepărtat, îndepărtată Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Măsură 142
loquor loquī locūtus sum a vorbi, a spune Verb: deponent Vorbire/Oratorie 310
lūmen luminis n. lumină Substantiv: declinarea a III-a Vedere 375
lūna -ae f. lună Substantiv: declinarea I Aer şi Foc 902
lūx lūcis f. lumina zilei Substantiv: declinarea a III-a Aer şi Foc 299
maestus -a -um trist, îndurerat; jalnic Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Emoţii 669
magis mai mult Adverb Conjuncţii/Adverbe 90
magister magistrī m. stăpân, maestru, conducător Substantiv: declinarea a II-a Educaţie/Cunoaştere 933
māgnitūdō -inis f. măreţie Substantiv: declinarea a III-a Măsură 672
māgnus -a -um mare Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Măsură 25
māiōrēs māiōrum m. străbuni Substantiv: declinarea a III-a Familia 764
male (adv.) rău Adverb Trăsături de Personalitate/Caracteristici 603
mālō mālle māluī a prefera Verb: neregulat Emoţii 598
malus -a -um rău, malefic Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 227
maneō manēre mānsī mānsum a rămâne Verb: conjugarea a II-a Călătorie 357
manus -ūs f. mână; grup de oameni Substantiv: declinarea a IV-a Trupul 48
mare -is n. mare Substantiv: declinarea a III-a Pământ şi Apă 125
marītus -ī m. soţ Substantiv: declinarea a II-a Familia 654
māter mātris f. mamă Substantiv: declinarea a III-a Familia 127
māteria -ae f. materie, material; temă, motiv Substantiv: declinarea I Vorbire/Oratorie 857
medius -a -um mediu, central Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Loc 162
membrum -ī n. membru, parte a corpului Substantiv: declinarea a II-a Trupul 481
meminī meminisse a-şi aminti Verb: neregulat Educaţie/Cunoaştere 670
memoria -ae f. memorie, amintire Substantiv: declinarea I Educaţie/Cunoaştere 627
mēns mentis f. minte Substantiv: declinarea a III-a Trupul 173
mēnsa -ae f. masă Substantiv: declinarea I Casă 747
mereō merēre meruī meritum a merita; a sluji, a câştiga Verb: conjugarea a II-a Afaceri/Bani 852
metuō metuere metuī a se teme Verb: conjugarea a III-a Emoţii 429
metus -ūs m. teamă, spaimă Substantiv: declinarea a IV-a Emoţii 215
meus -a -um al meu, a mea Pronume Pronume/Interogative 41
mīles -itis m. soldat Substantiv: declinarea a III-a Război şi Pace 161
mīlle (pl.) mīlia mii Adjectiv: numeral Măsură 247
mīror mīrārī mīrātus sum a se minuna de (+ ac.) Verb: deponent Emoţii 504
misceō miscēre miscuī mixtum a amesteca Verb: conjugarea a II-a Pământ şi Apă 425
miser misera miserum sărman, sărmană; mizer, mizeră Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Emoţii 137
mittō mittere mīsī missum a trimite Verb: conjugarea a III-a Verbe de comandă/control 114
modo curând, de curând; modo ... modo: acum când...acum când Adverb Timp 152
modus -ī m. măsură, mod, fel Substantiv: declinarea a II-a Măsură 195
moenia -ium n. pl. ziduri, fortificaţii Substantiv: declinarea a III-a Oraş 593
mollis -e moale, blând, delicat Adjectiv: declinarea a III-a Alte simţuri 356
moneō monēre monuī monitum a îndemna, a sfătui Verb: conjugarea a II-a Vorbire/Oratorie 711
mōns montis m. munte Substantiv: declinarea a III-a Geografie 242
mora -ae f. întârziere, piedică Substantiv: declinarea I Timp 399
morbus -ī m. boală Substantiv: declinarea a II-a Trupul 658
morior morī mortuus sum a muri Verb: deponent Viaţă şi Fiinţă 253
moror morārī morātus sum a întârzia Verb: deponent Timp 581
mors mortis f. moarte Substantiv: declinarea a III-a Viaţă şi Fiinţă 95
mortālis -e muritor, supus morţii; (ca subst.) om Adjectiv: declinarea a III-a Viaţă şi Fiinţă 950
mōs mōris m. obicei, regulă; (pl.) moravuri Substantiv: declinarea a III-a Viaţă socială 181
moveō -ēre mōvī mōtum a mişca Verb: conjugarea a II-a Mişcare 192
mox în curând Adverb Timp 469
mulier -eris f. femeie Substantiv: declinarea a III-a Oameni 961
multitūdō -inis f. mulţime, număr Substantiv: declinarea a III-a Măsură 733
multus -a -um multă, multă; multō, de departe Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Măsură 43
mundus -ī m. lume, univers, ceruri Substantiv: declinarea a II-a Pământ şi Apă 350
mundus -a -um curat, şlefuit, elegant Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 997
mūnus mūneris n. dar, jerftă; datorie, obligaţie n; (pl.) competiţie între gladiatori Substantiv: declinarea a III-a Viaţă socială 276
mūrus -ī m. zid Substantiv: declinarea a II-a Casă 508
mūtō -āre a schimba Verb: conjugarea I Making/Doing 315
nam or namque pentru, într-adevăr, cu adevărat Conjuncţie Conjuncţii/Adverbe 61
narrō -āre a povesti, a relata Verb: conjugarea I Vorbire/Oratorie 910
nāscor nāscī nātus sum a fi născut Verb: deponent Viaţă şi Fiinţă 266
nātūra -ae f. natură Substantiv: declinarea I Viaţă şi Fiinţă 180
nātus -ī m. fiu Substantiv: declinarea a II-a Familia 211
nāvis -is f. corabie Substantiv: declinarea a III-a Călătorie 353
ne (enclitic) particulă interogativă ataşată unui cuvânt emfatic într-o întrebare Adverb Pronume/Interogative 238
ca nu cumva Conjuncţie Conjuncţii/Adverbe 47
nec şi nici măcar nu; nici...nici; → neque Conjuncţie Conjuncţii/Adverbe 19
necesse (indecl. adj.) necesar Adjective: Indeclinable Afaceri/Bani 773
necessitās -tātis f. nevoie, necesitate Substantiv: declinarea a III-a Afaceri/Bani 911
nefās n. indecl. nelegiuire, ticăloşie Substantiv: nedeclinabil Dreptate 541
negō -āre a tăgădui, a refuza Verb: conjugarea I Vorbire/Oratorie 294
negōtium -ī n. treabă, ocupaţie, afaceri Substantiv: declinarea a II-a Afaceri/Bani 846
nēmō nimeni (gen. nūllīus, dat. nūllī, abl. nūllō sau nūllā → nūllus -a -um) Pronume Pronume/Interogative 179
nemus nemoris n. dumbravă Substantiv: declinarea a III-a Animale/Plante 461
neque şi nu, nici; neque ... neque, nici ... nici; → nec Conjuncţie Conjuncţii/Adverbe 72
nesciō -scīre a nu şti, a nu cunoaşte Verb: conjugarea a IV-a Educaţie/Cunoaştere 525
nisi, nī dacă nu, cel puţin Conjuncţie Conjuncţii/Adverbe 100
niger nigra nigrum negru Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Vedere 634
nihil, nīl nimic Substantiv: nedeclinabil Măsură 55
nimis or nimium excesiv Adverb Trăsături de Personalitate/Caracteristici 841
nimius -a -um prea mult, prea mare Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 502
nōbilis -e nobil, distins; (ca subst.) om de neam ales Adjectiv: declinarea a III-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 455
noceō nocēre nocuī a dăuna, a face rău Verb: conjugarea a II-a Violenţă 509
nōlō nōlle nōluī a nu voi Verb: neregulat Emoţii 458
nōmen -inis n. nume Substantiv: declinarea a III-a Viaţă socială 135
nōn nu Adverb Conjuncţii/Adverbe 6
nōndum încă nu Adverb Conjuncţii/Adverbe 436
nōs nostrum/nostrī nōbīs nōs noi Pronume Pronume/Interogative 51
nōscō nōscere nōvī nōtum a învăţa, a şti Verb: conjugarea a III-a Educaţie/Cunoaştere 347
noster nostra nostrum al nostru, a noastră Pronume Pronume/Interogative 52
nōtus -a -um obişnuit, vestit, faimos Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 477
novus -a -um nou, nouă Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Timp 139
nox noctis f. noapte Substantiv: declinarea a III-a Durată 119
nūdus -a -um dezbrăcat, gol Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Trupul 545
nūllus -a -um niciunul, niciuna, nimeni Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Pronume/Interogative 49
num particulă interogativă care cere un răspuns negativ Adverb Pronume/Interogative 924
nūmen -inis n. poruncă, voinţă, putere divină Substantiv: declinarea a III-a Religie 452
numerus -ī m. număr Substantiv: declinarea a II-a Măsură 338
numquam niciodată Adverb Timp 251
nunc acum Adverb Timp 50
nūntius -ī m. vestitor, veste Substantiv: declinarea a II-a Călătorie 919
ob pentru, din cauza, dinaintea (+ac.) Prepoziţie Loc 449
occīdō -cīdere -cīdī -cīsum a ucide Verb: conjugarea a III-a Violenţă 801
occupō -āre a lua în stăpânire, a cuceri; a o lua înainte (+ infin.) Verb: conjugarea I Război şi Pace 472
occurrō -currere -cucurrī -cursum a întâmpina; a veni în mintea cuiva Verb: conjugarea a III-a Educaţie/Cunoaştere 677
oculus -ī m. ochi Substantiv: declinarea a II-a Trupul 206
ōdī ōdisse a urâ Verb: neregulat Emoţii 790
odium -ī n. ură Substantiv: declinarea a II-a Emoţii 522
offerō offerre obtulī oblātum a prezenta, a oferi, a expune Verb: neregulat Verbe de transport 812
officium -ī n. datorie, ocupaţie, funcţie Substantiv: declinarea a II-a Oraş 607
ōlim odinioară, odată Adverb Timp 574
omnis -e tot/toată, ca un întreg Adjectiv: declinarea a III-a Măsură 18
onus oneris n. povară, greutate Substantiv: declinarea a III-a Măsură 842
opera -ae f. muncă, activitate, lucrare Substantiv: declinarea I Afaceri/Bani 843
oportet -ēre -uit se cuvine, trebuie (+ ac. + infin.) Verb: impersonal Viaţă socială 806
oppidum -ī n. cetate Substantiv: declinarea a II-a Oraş 635
ops opis f. putere, forţă, bogăţie Substantiv: declinarea a III-a Afaceri/Bani 318
optō -āre a alege Verb: conjugarea I Trăsături de Personalitate/Caracteristici 417
opus operis n. lucrare Substantiv: declinarea a III-a Afaceri/Bani 332
ōrātiō -ōnis f. vorbire, discurs Substantiv: declinarea a III-a Vorbire/Oratorie 736
orbis -is m. cerc; orbis terrārum: lume Substantiv: declinarea a III-a Geografie 322
ōrdō -īnis m. rang, clasă socială, ordin Substantiv: declinarea a III-a Război şi Pace 416
orior orīrī ortus sum a se înălţa, a începe Verb: deponent Timp 642
ōrō -āre a se ruga Verb: conjugarea I Religie 755
ōs ōris n. gură, faţă Substantiv: declinarea a III-a Trupul 147
os ossis n. os Substantiv: declinarea a III-a Trupul 696
ostendō ostendere ostendī ostentum a arăta, a prezenta Verb: conjugarea a III-a Alte simţuri 371
ōtium -ī n. odihnă Substantiv: declinarea a II-a Viaţă socială 715
paene aproape Adverb Conjuncţii/Adverbe 944
pār paris egal Adjectiv: declinarea a III-a Măsură 281
parcō parcere pepercī parsum a economisi (+ dat.) Verb: conjugarea a III-a Război şi Pace 412
parēns -ntis m./f. părinte Substantiv: declinarea a III-a Familia 190
pāreō pārēre pāruī a apărea, a se supune Verb: conjugarea a II-a Verbe de comandă/control 847
pariō parere peperī partum a da naştere; a împlini Verb: conjugarea a III-a -iō Viaţă şi Fiinţă 829
parō -āre a pregăti, a procura, a dobândi; parātus -a -um, pregătit, pregătită Verb: conjugarea I Making/Doing 160
pars partis f. parte Substantiv: declinarea a III-a Măsură 65
parum prea puţin Adverb Măsură 204
parvus -a -um mic, mică Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Măsură 143
pateō patēre patuī a fi deschis, a se întinde; a se vedea clar, a fi evident Verb: conjugarea a II-a Geografie 550
pater patris m. tată, strămoş Substantiv: declinarea a III-a Familia 71
patior patī passus sum a îngădui, a îndura Verb: deponent Verbe de comandă/control 185
patria -ae f. patrie, ţară Substantiv: declinarea I Geografie 342
paucī -ae -a puţini Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Măsură 858
paulō, paulum puţin, în mică parte Adverb Măsură 872
pauper -eris sărac Adjectiv: declinarea a III-a Afaceri/Bani 844
pāx pācis f. pace Substantiv: declinarea a III-a Război şi Pace 388
peccō -āre a răni Verb: conjugarea I Dreptate 792
pectus -oris n. piept, inimă Substantiv: declinarea a III-a Trupul 183
pecūnia -ae f. bani Substantiv: declinarea I Afaceri/Bani 530
pecus -oris n. oaie, turmă Substantiv: declinarea a III-a Animale/Plante 566
pellō pellere pepulī pulsum a pune în mişcare, a izbi, a impresiona, a alunga Verb: conjugarea a III-a Violenţă 563
pendō pendere pependī pēnsum a cântări, a socoti; a plăti Verb: conjugarea a III-a Afaceri/Bani 988
per prin (+ac.) Prepoziţie Loc 30
perdō -dere -didī -ditum a distruge Verb: conjugarea a III-a Violenţă 488
pereō -īre -iī -itum a pieri, a se pierde Verb: neregulat Violenţă 268
pergō pergere perrēxī perrēctum a porni; a continua Verb: conjugarea a III-a Mişcare 821
perīculum -ī n. pericol Substantiv: declinarea a II-a Violenţă 265
permittō -mittere -mīsī -missum a permite, a îngădui, a încredinţa Verb: conjugarea a III-a Verbe de comandă/control 702
perpetuus -a -um neîntreupt, continuu, întreg Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Durată 891
pertineō -tinēre -tinuī a se întinde către, a duce către; a se referi la, a aparţine Verb: conjugarea a II-a Educaţie/Cunoaştere 866
perveniō -venīre -vēnī -ventum a ajunge, a atinge Verb: conjugarea a IV-a Călătorie 409
pēs pedis m. picior Substantiv: declinarea a III-a Trupul 199
petō petere petīvī petītum a căuta, a urmări Verb: conjugarea a III-a Mişcare 83
pietās -tātis f. simţul datoriei, afecţiune în special între părinţi şi copii Substantiv: declinarea a III-a Familia 767
pius -a -um pios, sfânt, curat Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 748
placeō placēre placuī placitum a plăcea Verb: conjugarea a II-a Viaţă socială 287
plēbs plēbis f. mulţime de oameni Substantiv: declinarea a III-a Oraş 649
plēnus -a -um plin Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Măsură 459
plērumque în general Adverb Măsură 974
plērus- plēra- plērumque cea mai mare parte, majoritatea Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Măsură 968
poena -ae f. pedeapsă Substantiv: declinarea I Dreptate 223
poēta -ae m. poet Substantiv: declinarea I Scris/Poezie 913
pondus ponderis n. greutate Substantiv: declinarea a III-a Măsură 636
pōnō pōnere posuī positum a aşeza, a pune, a instala Verb: conjugarea a III-a Verbe de transport 102
pontus -ī m. largul mării, val uriaş Substantiv: declinarea a II-a Pământ şi Apă 630
populus -ī m. popor Substantiv: declinarea a II-a Oraş 122
porta -ae f. poartă Substantiv: declinarea I Oraş 759
portō -āre a purta o sarcină Verb: conjugarea I Măsură 853
pōscō pōscere popōscī a cere; a întreba Verb: conjugarea a III-a Vorbire/Oratorie 487
possum posse potuī a putea, a fi capabil Verb: neregulat Making/Doing 23
post după (adv. şi prep. +ac.) Prepoziţie Timp 164
posteā după aceea, apoi Adverb Timp 964
posterus -a -um următorul Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Timp 877
postquam după Conjuncţie Timp 384
potēns potentis puternic Adjectiv: declinarea a III-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 567
potestās -ātis f. putere Substantiv: declinarea a III-a Oraş 737
potis -e capabil, posibil, în stare Adjectiv: declinarea a III-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 947
praebeō -ēre -uī -itum a oferi, a prezenta, a da Verb: conjugarea a II-a Verbe de transport 584
praeceptum -ī n. precept, regulă; ordin Substantiv: declinarea a II-a Dreptate 825
praecipiō -cipere -cēpī -ceptum a o lua înainte, a indica, a preda Verb: conjugarea a III-a -iō Vorbire/Oratorie 945
praeda -ae f. pradă Substantiv: declinarea I Război şi Pace 626
praemium -ī n. răsplată avantaj Substantiv: declinarea a II-a Afaceri/Bani 680
praesēns -ntis prezent, imediat, de faţă Adjectiv: declinarea a III-a Loc 822
praesidium -ī n. apărare, ajutor Substantiv: declinarea a II-a Război şi Pace 582
praestō -stāre -stitī -stitum a fi mai presus, a întrece, a dovedi Verb: conjugarea I Alte simţuri 423
praeter pe lângă, de-a lungul; în afară, împotriva (+ ac.) Prepoziţie Loc 756
praetereā în afară de aceasta, pe lângă aceasta Adverb Conjuncţii/Adverbe 681
praetor -ōris m. pretor, comandant, conducător Substantiv: declinarea a III-a Oraş 878
precor -ārī a se ruga, a dori cuiva ceva Verb: deponent Religie 492
premō premere pressī pressum a apăsa, a presa, a copleşi Verb: conjugarea a III-a Război şi Pace 240
pretium -ī n. preţ, valoare; pretium operae: merită oboseala Substantiv: declinarea a II-a Afaceri/Bani 629
prex precis f. rugăminte, blestem Substantiv: declinarea a III-a Religie 520
prīmum în primul rând Adverb Timp 252
prīmus -a -um primul, prima Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Timp 91
prīnceps -cipis primul; (ca subst.) căpetenie Adjectiv: declinarea a III-a Oraş 317
prīncipium -ī n. început Substantiv: declinarea a II-a Timp 948
prior prius dinainte, anterior, primul (din doi) Adjectiv: declinarea a III-a Timp 526
prīvātus -a -um personal, privat Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Viaţă socială 882
prius or priusquam înainte Adverb Timp 484
prō pentru, în numele, în legătură cu (+abl.) Prepoziţie Prepoziţii non direcţionale 128
probō -āre a aproba, a fi de acors; a convinge pe cineva (dat.) de ceva (ac.) Verb: conjugarea I Verbe de comandă/control 784
prōcēdō -cēdere -cessī -cessum a înainta, a merge înainte, a reuşi Verb: conjugarea a III-a Mişcare 746
procul departe Adverb Loc 397
prōdō prōdere prōdidī prōditum a transmite, a dezvălui; a preda, a trăda Verb: conjugarea a III-a Verbe de transport 929
proelium -ī n. bătălie Substantiv: declinarea a II-a Război şi Pace 348
proficīscor -ficīscī -fectus sum a pleci, a porni, a proveni Verb: deponent Călătorie 835
prohibeō -ēre -uī -itum a ţine departe, a împiedica Verb: conjugarea a II-a Verbe de comandă/control 604
prōmittō -mittere -mīsī -missum a lăsa să crească, a promite Verb: conjugarea a III-a Verbe de comandă/control 720
prope aproape; (comp.) propior, (superl.) proximus; (adv.) prope, la mică distanţă Prepoziţie Loc 189
properō -āre a se grăbi Verb: conjugarea I Mişcare 537
prōpōnō -pōnere -posuī -positum a prezenta, a înfăţisa, a expune, a propune Verb: conjugarea a III-a Vorbire/Oratorie 930
proprius -a -um propriu, particular Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Pronume/Interogative 854
propter din cauza (+ ac.) Prepoziţie Prepoziţii non direcţionale 560
prōsum prodesse profuī a fi de folos, a face bine, a ajuta (+ dat.) Verb: neregulat Viaţă socială 373
prōtinus drept înainte, în faţă Adverb Timp 903
prōvincia -ae f. provincie; funcţie de conducere Substantiv: declinarea I Oraş 620
pūblicus -a -um public, al statului Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Oraş 517
pudor pudōris m. ruşine, modestie Substantiv: declinarea a III-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 616
puella -ae f. copilă; iubită Substantiv: declinarea I Oameni 233
puer puerī m. băiat; sclav Substantiv: declinarea a II-a Oameni 191
pūgna -ae f. linie de luptă; bătălie Substantiv: declinarea I Violenţă 650
pugnō -āre a lupta Verb: conjugarea I Violenţă 708
pulcher -chra -chrum frumos Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Vedere 569
putō -āre a socoti, a considera, a crede Verb: conjugarea I Educaţie/Cunoaştere 166
quā unde, cum Pronume Pronume/Interogative 336
quaerō -rere -sīvī -sītum a căuta, a cere Verb: conjugarea a III-a Educaţie/Cunoaştere 113
quālis -e cum, ce fel? Pronume Pronume/Interogative 263
quam cum?; (după un comparativ) decât Adverb Pronume/Interogative 29
quamquam oricum, deşi Conjuncţie Conjuncţii/Adverbe 644
quamvīs oricât de, chiar dacă Adverb Conjuncţii/Adverbe 489
quandō când?; de când; sī quandō: vreodată Adverb Pronume/Interogative 621
quantum (adv.) cât? cât de mult? cât de mare! Adverb Pronume/Interogative 557
quantus -a -um (inter.) cât de mare? (rel.) mărime, cantitate etc. (ca subst.) ce cantitate?; quantī, la ce preţ? Pronume Pronume/Interogative 311
quārē cum? de ce? Adverb Pronume/Interogative 786
quasi ca şi cum Adverb Conjuncţii/Adverbe 938
quattuor patru Adjectiv: numeral Măsură 867
que şi (sufix enclitic) Conjuncţie Conjuncţii/Adverbe 4
quemadmodum în ce fel, cum Adverb Pronume/Interogative 531
queror querī questus sum a se plânge de Verb: deponent Emoţii 518
quī quae quod cine, care, ce Pronume Pronume/Interogative 3
quia deoarece Conjuncţie Conjuncţii/Adverbe 132
quīcumque quaecumque quodcumque orice, orice, oricare Pronume Pronume/Interogative 284
quīdam quaedam quoddam cineva, un anume Pronume Pronume/Interogative 126
quidem cu siguranţă, cel puţin Adverb Conjuncţii/Adverbe 136
quiēscō quiēscere quiēvī quiētum a se linişti; a se potoli Verb: conjugarea a III-a Viaţă şi Fiinţă 969
quīn (adv.) într-adevăr, de fapt; (conjuncţie) încât să nu (+ subj.) Adverb Conjuncţii/Adverbe 456
quīppe (adv.) într-adevăr, în mod sigur Adverb Conjuncţii/Adverbe 499
quis quid cine? ce? Care? Pronume Pronume/Interogative 212
quisquam quicquam/quidquam fiecare persoană, orice Pronume Pronume/Interogative 280
quisque quaeque quidque fiecare, oricine Pronume Pronume/Interogative 197
quisquis quidquid oricine, oricare Pronume Pronume/Interogative 129
quō pentru ce motiv; la ce bun; cu ce scop? Adverb Pronume/Interogative 305
quōmodo în ce fel, cum? Conjuncţie Pronume/Interogative 831
quondam odată, odinioară Adverb Timp 542
quoniam deoarece, fiindcă Conjuncţie Conjuncţii/Adverbe 510
quoque de asemenea Conjuncţie Conjuncţii/Adverbe 76
quotiēns inter. de câte ori? cât de des? rel. ori de câte ori Adverb Pronume/Interogative 970
rapiō rapere rapuī raptum a lua repede, a smulge Verb: conjugarea a III-a -iō Violenţă 273
rārus -a -um rar, subţire, slab; deosebit, neobişnuit Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Măsură 752
ratiō -ōnis f. motiv, metodă, raţiune Substantiv: declinarea a III-a Educaţie/Cunoaştere 256
recēdō -cēdere -cessī -cessum a se retrage, a se îndepărta Verb: conjugarea a III-a Mişcare 826
recēns -ntis nou, proaspăt Adjectiv: declinarea a III-a Timp 781
recipiō -cipere -cēpī -ceptum a retrage, a aduce înapoi; sē recipere, a-şi reveni Verb: conjugarea a III-a -iō Verbe de transport 319
rēctus -a -um drept, direct Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Măsură 823
reddō -dere -didī -ditum a returna, a da înapoi Verb: conjugarea a III-a Verbe de transport 174
redeō -īre -iī -itum a se întoarce, a reveni Verb: neregulat Mişcare 301
referō referre rettulī relātum a aduce înapoi; a raporta la, a se referi la Verb: neregulat Verbe de transport 171
regiō -ōnis f. hotar, direcţie Substantiv: declinarea a III-a Geografie 585
rēgius -a -um regal, regesc Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 561
rēgnum -ī n. regat, domnie Substantiv: declinarea a II-a Geografie 121
regō regere rēxī rēctum a conduce, a cârmui Verb: conjugarea a III-a Oraş 554
relinquō -linquere -līquī -lictum a părăsi, a abandona Verb: conjugarea a III-a Mişcare 144
reliquus -a -um lăsat, rămas Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Măsură 788
reor rērī rātus sum a gândi, a imagina, a presupune, a considera Verb: deponent Educaţie/Cunoaştere 774
reperiō -perīre -pperī -pertum a găsi, a descoperi Verb: conjugarea a IV-a Educaţie/Cunoaştere 765
repetō -petere -petīvī -petītum a cere; a reîncepe; a cere înapoi; repeta Verb: conjugarea a III-a Verbe de comandă/control 651
rēs reī f. lucru (rēs pūblica, stat, republică, naţiune; rēs familiāris, proprietate, estate; rēs mīlitāris, arta războiului; rēs novae, revoluţie) Substantiv: declinarea a V-a Viaţă şi Fiinţă 38
respicio -ere -spēxī -spectum a privi înapoi, a avea în vedere Verb: conjugarea a III-a -iō Vedere 722
respondeō -spondēre -spondī -spōnsum a răspunde Verb: conjugarea a II-a Vorbire/Oratorie 535
retineō -tinēre -tinuī -tentum a ţine pe loc, a reţine Verb: conjugarea a II-a Verbe de comandă/control 647
revertō -vertere -vertī a se întoarce Verb: conjugarea a III-a Mişcare 995
revocō -āre a chema înapoi, a a chema din nou Verb: conjugarea I Viaţă socială 813
reus -ī m. acuzat, învinuit Substantiv: declinarea a II-a Dreptate 888
rēx rēgis m. rege Substantiv: declinarea a III-a Oraş 60
rīdeō -ēre rīsī rīsum a râde, a râde la Verb: conjugarea a III-a Emoţii 874
rīpa -ae f. mal Substantiv: declinarea I Pământ şi Apă 662
rogō -āre a întreba Verb: conjugarea I Vorbire/Oratorie 551
rumpō rumpere rūpī ruptum a rupe, a întrerupe Verb: conjugarea a III-a Violenţă 480
rūrsus înapoi, din nou Adverb Loc 440
rūs rūris n. proprietate la ţară Substantiv: declinarea a III-a Geografie 879
sacer sacra sacrum sfânt Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Religie 398
sacerdōs -dōtis m./f. preot, preoteasă Substantiv: declinarea a III-a Religie 939
saeculum -ī n. generaţie, timp, epocă Substantiv: declinarea a II-a Durată 776
saepe adeseori Adverb Timp 145
saevus -a -um furios, crud, sălbatic Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 244
salūs -ūtis f. sănătate, salvare Substantiv: declinarea a III-a Viaţă şi Fiinţă 549
sānctus -a -um sfânt, curat, neîntinat Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Religie 659
sanguis -inis m. sânge Substantiv: declinarea a III-a Trupul 214
sānus -a -um sănătos Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Viaţă şi Fiinţă 946
sapiēns -ntis înţelept (ca subst.) bărbat înţelept, filosof Adjectiv: declinarea a III-a Educaţie/Cunoaştere 453
sapientia -ae f. înţelepciune Substantiv: declinarea I Educaţie/Cunoaştere 797
satis, sat îndeajuns, suficient Adverb Măsură 341
saxum -ī n. bolovan, stâncă, piatră Substantiv: declinarea a II-a Pământ şi Apă 306
scelus -eris n. fărădelege, crimă Substantiv: declinarea a III-a Dreptate 154
scientia -ae f. cunoaştere Substantiv: declinarea I Educaţie/Cunoaştere 971
scīlicet în mod sigur Adverb Conjuncţii/Adverbe 889
sciō -īre -īvī/-iī -ītum a şti Verb: conjugarea a IV-a Educaţie/Cunoaştere 172
scrībō scrībere scrīpsī scrīptum a scrie Verb: conjugarea a III-a Scris/Poezie 568
secundus -a -um următor; favorabil; (ca numeral) al doilea Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Măsură 836
sēcūrus -a -um liber de grijă, liniştit; fără grijă Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 697
sed însă Conjuncţie Conjuncţii/Adverbe 20
sedeō sedēre sēdī sessum a şedea Verb: conjugarea a II-a Casă 506
sēdēs -is f. scaun, sediu, temelie Substantiv: declinarea a III-a Casă 403
semel o singură dată Adverb Timp 789
semper întotdeauna Adverb Timp 149
senātus -ūs m. senat Substantiv: declinarea a IV-a Oraş 329
senex -is m. bătrân; vârstnic Substantiv: declinarea a III-a Oameni 558
sēnsus -ūs m. simţământ, emoţie, gândire, sentiment Substantiv: declinarea a IV-a Emoţii 793
sententia -ae f. părere, dorinţă Substantiv: declinarea I Educaţie/Cunoaştere 586
sentiō sentīre sēnsī sēnsum a simţi, a auzi, a vedea, a percepe Verb: conjugarea a IV-a Alte simţuri 302
sepulcrum -ī n. mormânt, loc de îngropare Substantiv: declinarea a II-a Viaţă şi Fiinţă 949
sequor sequī secūtus sum a urma Verb: deponent Mişcare 108
sermō -ōnis m. conversaţie, discuţie Substantiv: declinarea a III-a Vorbire/Oratorie 575
serviō -īre a fi sclav, a sluji (+ dat.) Verb: conjugarea a IV-a Familia 883
servō -āre a păzi, a salva Verb: conjugarea I Familia 289
servus -ī m. sclav Substantiv: declinarea a II-a Familia 496
seu sau dacă; seu ... seu: dacă...sau → sīve Conjuncţie Conjuncţii/Adverbe 343
dacă Conjuncţie Conjuncţii/Adverbe 16
sīc în acest fel, astfel; sīc ... ut: în acelaşi fel în care Adverb Conjuncţii/Adverbe 79
sīcut aşa cum Adverb Conjuncţii/Adverbe 791
sīdus -eris n. stea, constelaţie Substantiv: declinarea a III-a Aer şi Foc 359
sīgnum -ī n. semn, marcă Substantiv: declinarea a II-a Război şi Pace 261
silva -ae f. pădure, crâng Substantiv: declinarea I Animale/Plante 234
similis -e asemănător, similar Adjectiv: declinarea a III-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 414
simul în acelaşi timp Adverb Timp 274
sine fără (+ abl.) Prepoziţie Prepoziţii non direcţionale 104
singulī -ae -a câte unul, fiecare Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Măsură 507
sinō sinere sīvī situm a îngădui, a permite Verb: conjugarea a III-a Verbe de comandă/control 717
sinus -ūs m. îndoitură, cută; golf, adâncitură Substantiv: declinarea a IV-a Pământ şi Apă 478
sīve dacă; sīve ... sīve: dacă... sau → seu Conjuncţie Conjuncţii/Adverbe 362
socius -a -um prietenos; socius -ī m.: aliat, tovarăş Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Viaţă socială 372
sōl sōlis m. soare Substantiv: declinarea a III-a Aer şi Foc 320
soleō -ēre -uī -itum a se obişnui Verb: conjugarea a II-a Trăsături de Personalitate/Caracteristici 246
sōlum doar Adverb Măsură 897
solvō solvere solvī solūtum release, set sail Verb: conjugarea a II-a Călătorie 325
sōlus -a -um singur, părăsit; numai el (ea) Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a Măsură 176
somnus -ī m. somn; (pl.) vise Substantiv: declinarea a II-a Viaţă şi Fiinţă 438
sonō sonāre sonuī sonitum a suna, a răsuna Verb: conjugarea I Alte simţuri 583
soror -ōris f. soră Substantiv: declinarea a III-a Familia 497
sors sortis f. soartă, destin; sorţi Substantiv: declinarea a III-a Religie 639
spargō spargere sparsī sparsum a împrăştia Verb: conjugarea a III-a Pământ şi Apă 532
spatium -ī n. spaţiu Substantiv: declinarea a II-a Aer şi Foc 426
speciēs -ēī f. aspect, înfăţişare Substantiv: declinarea a V-a Vedere