VLTIMVS

ultimus
Display Headwords
ultimus -a -um
Definition
ultimul, cel din urmă
Parte de vorbire
Adjectiv: declinarea I şi declinarea a II-a
Grup semantic
Geografie
Frequency Rank
432
Romanian