DVX

dux
Display Headwords
dux ducis m./f.
Definition
căpetenie, conducător
Parte de vorbire
Substantiv: declinarea a III-a
Grup semantic
Război şi Pace
Frequency Rank
239
Romanian