facinus
Display Headwords
facinus facinoris n.
Definition
faptă, ticăloşie, crimă
Parte de vorbire
Substantiv: declinarea a III-a
Grup semantic
Dreptate
Frequency Rank
646
Romanian