TACEO/TACITVS

taceo
Display Headwords
taceō -ēre -uī -itum
Definition
a tăcea; tacitus -a -um, tăcut
Parte de vorbire
Verb: conjugarea a II-a
Grup semantic
Alte simţuri
Frequency Rank
369
Romanian