sive
Display Headwords
sīve
Definition
dacă; sīve ... sīve: dacă... sau → seu
Parte de vorbire
Conjuncţie
Grup semantic
Conjuncţii/Adverbe
Frequency Rank
362
Romanian