NE_2

ne
Display Headwords
ne (enclitic)
Definition
particulă interogativă ataşată unui cuvânt emfatic într-o întrebare
Parte de vorbire
Adverb
Grup semantic
Pronume/Interogative
Frequency Rank
238
Romanian